JR ยามาโนเตะเส้น

About JR ยามาโนเตะเส้น

ภาพรวม
ชื่อพื้นเมือง JR山手線
เจ้าของ JR ฮิงาชินิฮง
สถานที่ โตเกียว
จำนวนสถานี 31

JR ยามาโนเตะเส้นแผนที่

show mapแสดงแผนที่

JR ยามาโนเตะเส้น   สถานี ・ตารางเวลา

close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป