DISASTER INFORMATION

ข้อมูลเหตุภัยพิบัติ


ข้อมูลล่าสุด รายการการยืนยันการอพยพ/ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทั่วประเทศ

 • แผ่นดินไหว
 • ภูเขาไฟระเบิด
 • ไต้ฝุ่น
 1. Chichijima Island region

  ความรุนแรงสูงสุด : 4

  2024.05.21 09:39

 2. Offshore Fukushima Pref

  ความรุนแรงสูงสุด : 3

  2024.05.19 00:45

 3. Offshore Ibaraki Pref

  ความรุนแรงสูงสุด : 3

  2024.05.18 09:55

ขนาด:

ความลึก:
การแจ้งเตือนสึนามิ:

 1. Kuchinoerabujima

  2024.04.13 00:35

  type Near-crater Warning
 2. Sakurajima

  2022.07.27 20:00

  type Near-crater Warning
 3. Nishinoshima

  2020.12.18 14:00

  type Near-crater Warning
 1. ขณะนี้ไม่มีพายุไต้ฝุ่นเกิดขึ้น
พื้นที่พายุ

บทความที่เกี่ยวข้อง

- โทรฉุกเฉิน -