JR โตไคโดรถไฟหัวกระสุน

About JR โตไคโดรถไฟหัวกระสุน

ภาพรวม
ชื่อพื้นเมือง JR東海道新幹線
เจ้าของ JR โตไก
สถานที่ โตเกียว, คานากาว่า, กิฟุ, ชิซูโอกะ, ไอจิ, ชิกะ, เกียวโต, โอซากะ
จำนวนสถานี 17

JR โตไคโดรถไฟหัวกระสุนแผนที่

show mapแสดงแผนที่

JR โตไคโดรถไฟหัวกระสุน   สถานี ・ตารางเวลา