JR เกฮีนโตโฮะกุเส้น

About JR เกฮีนโตโฮะกุเส้น

ภาพรวม
ชื่อพื้นเมือง JR京浜東北線
เจ้าของ JR ฮิงาชินิฮง
สถานที่ ไซตามะ, โตเกียว, คานากาว่า
จำนวนสถานี 36

JR เกฮีนโตโฮะกุเส้นแผนที่

show mapแสดงแผนที่

JR เกฮีนโตโฮะกุเส้น   สถานี ・ตารางเวลา