JR เกโยเส้น

About JR เกโยเส้น

ภาพรวม
ชื่อพื้นเมือง JR京葉線
เจ้าของ JR ฮิงาชินิฮง
สถานที่ ชิบะ, โตเกียว
จำนวนสถานี 18

JR เกโยเส้นแผนที่

show mapแสดงแผนที่

JR เกโยเส้น   สถานี ・ตารางเวลา

close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป