JR โตโฮะกุรถไฟหัวกระสุน

About JR โตโฮะกุรถไฟหัวกระสุน

ภาพรวม
ชื่อพื้นเมือง JR東北新幹線
เจ้าของ JR ฮิงาชินิฮง
สถานที่ อาโอโมริ, อิวาเตะ, มิยางิ, ฟุกุชิมะ, โทจิกิ, ไซตามะ, โตเกียว
จำนวนสถานี 23

JR โตโฮะกุรถไฟหัวกระสุนแผนที่

show mapแสดงแผนที่

JR โตโฮะกุรถไฟหัวกระสุน   สถานี ・ตารางเวลา