สายหลักเคอิเซอิ

About สายหลักเคอิเซอิ

ภาพรวม
ชื่อพื้นเมือง 京成本線
เจ้าของ รถไฟสายเคเซ
สถานที่ ชิบะ, โตเกียว
จำนวนสถานี 40

สายหลักเคอิเซอิแผนที่

show mapแสดงแผนที่

สายหลักเคอิเซอิ   สถานี ・ตารางเวลา