JR เจียวบันเส้น

About JR เจียวบันเส้น

ภาพรวม
ชื่อพื้นเมือง JR常磐線
เจ้าของ JR ฮิงาชินิฮง
สถานที่ มิยางิ, ฟุกุชิมะ, อิบารากิ, ชิบะ, โตเกียว
จำนวนสถานี 81

JR เจียวบันเส้นแผนที่

show mapแสดงแผนที่

JR เจียวบันเส้น   สถานี ・ตารางเวลา