ชินบาชิ สถานี รายชื่อสาย

JR โยโกซูกะเส้น
ตารางเวลา สำหรับ สูชิ/คุริฮามะ
ตารางเวลา สำหรับ โตเกียว/ชิบะ
JR เกฮีนโตโฮะกุเส้น
ตารางเวลา สำหรับ ชินากาว่า/คามาตะ
ตารางเวลา สำหรับ โตเกียว/อุเอโนะ
JR ยามาโนเตะเส้น
ตารางเวลา สำหรับ ชินากาว่า/ชิบูย่า
ตารางเวลา สำหรับ โตเกียว/อุเอโนะ
JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
ตารางเวลา สำหรับ โอดาวาระ/อะตามิ
ตารางเวลา สำหรับ โตเกียว
ยูริคาโมเมะ
ตารางเวลา สำหรับ โทโยสุ
โตเกียวเมโทร สายกินซ่า
ตารางเวลา สำหรับ ชิบูย่า
ตารางเวลา สำหรับ กินซ่า/อาซากุสะ
รถไฟใต้ดินโทเอ สายอาซากูซะ
ตารางเวลา สำหรับ โอะเชียเกะ (โตเกียวสกายทรี)
ตารางเวลา สำหรับ นิชิมาโกเมะ