Japan Travel by NAVITIME - คู่มือท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น, การค้นหาระบบขนส่ง และตัววางแผนการเดินทาง

ปราสาท ใน เฮียวโงะ

ช่วงปลายยุคโอโดะ ญี่ปุ่นมีปราสาทถึงประมาณ 200 แห่งที่มีปรากฏในหน้าประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น น่าเสียดายที่หลังจากมีพระราชบัญญัติให้ทิ้งปราสาทต่างๆ ในยุคเมจิ ประกอบกับสงคราม เพลิงไหม้ และภัยธรรมชาติ ปัจจุบันจึงมีปราสาทเหลืออยู่ในประเทศเพียง 12 แห่งที่ยังคงอยู่ในรูปทรงเดิม โดยส่วนใหญ่ได้รับการบูรณะหลังสงครามและกลายเป็นพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการในปัจจุบัน

จุดท่องเที่ยวยอดนิยมที่แนะนำ

ปราสาท ใน เฮียวโงะ บทความ

ปราสาท ใน เฮียวโงะ จุดท่องเที่ยว

ดูจุดท่องเที่ยวอื่นๆ >

ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเภทนี้

ค้นหาใกล้เคียงกับตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ

ปราสาท ใกล้เคียงกับตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ