Japan Travel by NAVITIME - คู่มือท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น, การค้นหาระบบขนส่ง และตัววางแผนการเดินทาง

งานอีเว้นท์ จุดท่องเที่ยวในพื้นที่ มิยาซากิ

พื้นที่

 • Aburatsu Port Maturi
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Miyazaki Pref. Nichinanshi Aburatsu 3-chome
 • Ayakogeimaturi
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Miyazaki Pref. Higashimorokatagunayachou Kitamata 445-2
 • Kitagawafurusatomaturi
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Miyazaki Pref. Nobeokashi Kitagawamachikawauchimyou
 • Kiyotakekyodomaturi
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Miyazaki Pref. Miyazakishi Kiyotakechouimaizumi Jia 530
 • Kokusai Aoshima Taiheiyo marathon Taikai
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Miyazaki Pref. Miyazakishi Kumano
 • Saito Hanamaturi
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Miyazaki Pref. Saitoshi Miyake
 • Gymkhana
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Miyazaki Pref. Koyuguntsunochou Kawakita Nitta 2318
 • Dunlop Phoenix Tournament
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Miyazaki Pref. Miyazakishi Shioji 3083
 • Takekozonosakuramaturi
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Miyazaki Pref. Nichinanshi Hoshikura 5556-2
 • Tunosuzu marathon Taikai
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Miyazaki Pref. Koyuguntsunochou Kawakita Tsuno set
 • Toi Misakihimaturi
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Miyazaki Pref. Kushimashi Ono 42-3
 • Hanashobumaturi
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Miyazaki Pref. Miyazakishi Awakigaharachou
 • Bokusuisai
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Miyazaki Pref. Hyugashi Tougouchoutsuboya
 • Miyakonojo Bonchimaturi
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Miyazaki Pref. Miyakonojoushi Kanmachi
 • Maturierekocchamiyazaki
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Miyazaki Pref. Miyazakishi Tachibanadorihigashi 3-chome
 • Bokusuikahimaturi
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Miyazaki Pref. Nobeokashi Higashihonkouji
 • Mochiosakuramaturi
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Miyazaki Pref. Miyakonojoushi Yokoichichou 6633
 • Uerunesumiyakonojohanabitaikai
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Miyazaki Pref. Miyakonojo City Shimokawahigashi4chome
 • Miyazakinouryo Fireworks
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Miyazaki Pref. Miyazaki City Tsurunoshima2chome

มิยาซากิพื้นที่หลัก

around-area-map

จังหวัดมิยาซากิเป็นไฮไลต์ที่ไม่ควรพลาดเกาะคิวชู ที่นี่เป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่รักธรรมชาติด้วยช่องเขาอันตระการตาที่ตั้งอยู่กลางหน้าผาหิน สู่น้ำตกและชายทะเลสีเขียวอมฟ้าที่เป็นที่นิยมของเหล่านักโต้คลื่น ช่องแคบทากาจิโฮะที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัด จะบอกเล่าเรื่องราวของตำนานญี่ปุ่นยาวนานหลายศตวรรษในสถานที่ที่ยอดเยี่ยม ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถสำรวจน่านน้ำโดยเรือก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังถ้ำที่ศาลเจ้าอาวาโนะอิวาโตะ ที่กล่าวกันว่าเป็นที่หลบซ่อนของเทพธิดาแห่งพระอาทิตย์ และทำให้โลกจมอยู่ในความมืด

อัลบั้มของ มิยาซากิ

ดูสิ่งที่สนใจ