Japan Travel by NAVITIME - คู่มือท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น, การค้นหาระบบขนส่ง และตัววางแผนการเดินทาง

งานอีเว้นท์ จุดท่องเที่ยวในพื้นที่ ชิงะ

พื้นที่

 • Shoedo Hikone Noshiromaturi
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Shiga Pref. Hikoneshi Konkichou 1
 • Sueto Shigarakisandaimaturi
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Shiga Pref. Koukashi Shigarakichounagano
 • Toriningen Contest Senshukentaikai
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Shiga Pref. Hikoneshi Matsubarachou
 • Biwako Otsu Natumaturi
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Shiga Pref. Otsushi Hamaotsu 5-chome
 • Biwakobiraki
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Shiga Pref. Otsushi Hamaotsu 5-chome
 • Yokaichidaidakomaturi
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Shiga Pref. Higashioumishi Tatebekitachou
 • Biwakodai Fireworks
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Shiga Pref. Otsu City Hamaotsu5chome
 • Hikonedaihanabitaikai
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Shiga Pref. Hikone City Matsubaracho

ชิงะพื้นที่หลัก

around-area-map

นักท่องเที่ยวที่มายังจังหวัดชิงะมักจะเดินทางมาจากเส้นแบ่งจังหวัดทางทิศตะวันออกของเกียวโต ซึ่งต้องเดินทางผ่านทะเลสาบบิวะ ทะเลสาบบิวะมีพื้นที่ 670 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่แทบทั้งหมดของจังหวัดชิงะ ที่นี่ประกอบด้วยเส้นทางริมทะเลสาบที่สวยงาม ให้คุณได้เดินชมและขี่จักรยานตลอดเส้นทางที่มีทั้งพิพิธภัณฑ์ ศาลเจ้า และวิวสวยๆ ซึ่งจะนำคุณไปสู่ปราสาทฮิโกเนะทางด้านทิศตะวันออกของทะเลสาบ

อัลบั้มของ ชิงะ

ดูสิ่งที่สนใจ