คานายามะ (ไอจิ)

เมอิเท็ตสึสายหลักนาโกย่า สำหรับ ฮิกาชิโอกาซากิ/โทโยฮาชิ/ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 急行 普通 快速急行 準急 有料特急 特急 快速特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations