คานายามะ (ไอจิ) สถานี รายชื่อสาย

JR สายหลักชูโอ(นาโกย่า-ชิโอจิริ)
ตารางเวลา สำหรับ นากาสึกาวะ/คิโสะฟุกุชิม่า
ตารางเวลา สำหรับ นาโกย่า
JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
ตารางเวลา สำหรับ นาโกย่า/กิฟุ
ตารางเวลา สำหรับ โทโยฮาชิ/ทาเกะโทโยะ
นาโกย่าเทศบาลสายเมโจ
ตารางเวลา สำหรับ อาระทามะบาชิ/ยะโกโตะ
ตารางเวลา สำหรับ ซากาเอะ (จังหวัดไอจิ)/โอโซเนะ
นาโกย่าเทศบาลสายเมโก
ตารางเวลา สำหรับ ท่าเรือนาโกย่า
เมอิเท็ตสึสายหลักนาโกย่า
ตารางเวลา สำหรับ เมอิเท็ตสึนาโกย่า/เมอิเท็ตสึอิจิโนะมิยะ/ชินอุนูมะ
ตารางเวลา สำหรับ ฮิกาชิโอกาซากิ/โทโยฮาชิ/ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ