คินเท็ตสึสายนาโกย่า

About คินเท็ตสึสายนาโกย่า

ภาพรวม
ชื่อพื้นเมือง 近鉄名古屋線
เจ้าของ รถไฟสายคิงคินิปปอน
สถานที่ ไอจิ, มิเอะ
จำนวนสถานี 44

คินเท็ตสึสายนาโกย่าแผนที่

show mapแสดงแผนที่

คินเท็ตสึสายนาโกย่า   สถานี ・ตารางเวลา