คินเท็ตสึสายโอซากะ

About คินเท็ตสึสายโอซากะ

ภาพรวม
ชื่อพื้นเมือง 近鉄大阪線
เจ้าของ รถไฟสายคิงคินิปปอน
สถานที่ มิเอะ, โอซากะ, นาระ
จำนวนสถานี 48

คินเท็ตสึสายโอซากะแผนที่

show mapแสดงแผนที่

คินเท็ตสึสายโอซากะ   สถานี ・ตารางเวลา

close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป