JR โฮฮิสายหลัก

About JR โฮฮิสายหลัก

ภาพรวม
ชื่อพื้นเมือง JR豊肥本線
เจ้าของ JR คิวชู
สถานที่ คุมาโมโตะ, โออิตะ
จำนวนสถานี 37

JR โฮฮิสายหลักแผนที่

show mapแสดงแผนที่

JR โฮฮิสายหลัก   สถานี ・ตารางเวลา

close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป