JR กยูไดฮนเส้น

About JR กยูไดฮนเส้น

ภาพรวม
ชื่อพื้นเมือง JR久大本線
เจ้าของ JR คิวชู
สถานที่ ฟุกุโอกะ, โออิตะ
จำนวนสถานี 37

JR กยูไดฮนเส้นแผนที่

show mapแสดงแผนที่

JR กยูไดฮนเส้น   สถานี ・ตารางเวลา

close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป