ชินจูกุ สถานี รายชื่อสาย

JR ไซเกวเส้น
ตารางเวลา สำหรับ โอมิยะ(ไซตามะ)/คาวาโกเอะ
ตารางเวลา สำหรับ โอซากิ/ชินกิบะ
JR ยามาโนเตะเส้น
ตารางเวลา สำหรับ อิเคะบุคุโระ/อุเอโนะ
ตารางเวลา สำหรับ ชิบูย่า/ชินากาว่า
JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
ตารางเวลา สำหรับ ฮาจิโอจิ/โอชุกิ
ตารางเวลา สำหรับ โตเกียว/ชิบะ
สาย เกอิโอ
ตารางเวลา สำหรับ เคโอฮาจิโอจิ
สาย เกอิโอชิน
ตารางเวลา สำหรับ ซาสะสูกะ
โอดะคิว สายโอดาวาระ
ตารางเวลา สำหรับ โอดาวาระ/คาทาเสะเอะโนะชิมะ
โตเกียวเมโทร สายมารูโนอูจิ
ตารางเวลา สำหรับ โอกิคุโบะ/โฮนันโจ
ตารางเวลา สำหรับ กินซ่า/อิเคะบุคุโระ
รถไฟใต้ดินโทเอสายโอเอโดะ(ห่วง)
ตารางเวลา สำหรับ โทโชมาเอะ/ฮิการิกาโอกะ
ตารางเวลา สำหรับ รปปงหงิ/ไดมน (โตเกียว)
รถไฟใต้ดินโทเอ สายชินจูกุ
ตารางเวลา สำหรับ โมโทยาวาตะ (สายชินจูกุ)
JR สายโชนันชินจูกุ
ตารางเวลา สำหรับ อิเคะบุคุโระ/โอมิยะ(ไซตามะ)
ตารางเวลา สำหรับ นิชิโออิ/โยโกฮาม่า