สนามบินคันไซ  รายชื่อสาย

JR สายสนามบินคันไซ
ตารางเวลา สำหรับ ฮิเนโนะ/เท็นโนจิ
สายการบิน([โอซากะ]สนามบินคันไซ-สนามบินอาซาฮิคาวะ)
สายการบิน([โอซากะ]สนามบินคันไซ-สนามบินมิยาโกะ)
ตารางเวลา สำหรับ สนามบินมิยาโกะ
สายการบิน([โอซากะ]สนามบินคันไซ-สนามบินมิยาซากิ)
ตารางเวลา สำหรับ สนามบินมิยาซากิ
สายการบิน([โอซากะ]สนามบินคันไซ-สนามบินคุชิโระ)
สายการบิน([โอซากะ]สนามบินคันไซ-สนามบินคุมาโมโตะ)
สายการบิน([โอซากะ]สนามบินคันไซ-สนามบินทาคามัตสึ)
สายการบิน([โอซากะ]สนามบินคันไซ-สนามบินโคชิ)
สายการบิน([โอซากะ]สนามบินคันไซ-สนามบินยามากาตะ)
สายการบิน([โอซากะ]สนามบินคันไซ-สนามบินคาโกชิมา)
ตารางเวลา สำหรับ สนามบินคาโกชิมา
สายการบิน([โอซากะ]สนามบินคันไซ-สนามบินอาคิตะ)
สายการบิน([โอซากะ]สนามบินคันไซ-สนามบินเมะมัมเป็ตสี)
สายการบิน([โอซากะ]สนามบินคันไซ-สนามบินโชไน)
สายการบิน([โอซากะ]สนามบินคันไซ-สนามบินมัตซุยา)
สายการบิน([โอซากะ]สนามบินคันไซ-สนามบินนิอิกาตะ)
ตารางเวลา สำหรับ สนามบินนิอิกาตะ
สายการบิน([โอซากะ]สนามบินคันไซ-[ซัปโปโร]ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ)
ตารางเวลา สำหรับ ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
สายการบิน([โอซากะ]สนามบินคันไซ-สนามบินอาโอโมริ)
สายการบิน([โอซากะ]สนามบินคันไซ-สนามบินอิชิกากิ)
ตารางเวลา สำหรับ สนามบินอิชิกากิ
สายการบิน([โอซากะ]สนามบินคันไซ-สนามบินเซนได)
ตารางเวลา สำหรับ สนามบินเซนได
สายการบิน([โอซากะ]สนามบินคันไซ-สนามบินโอบิฮิโระ)
สายการบิน([โอซากะ]สนามบินคันไซ-สนามบินโออิตะ)
สายการบิน([โอซากะ]สนามบินคันไซ-สนามบินวักกะไน)
สายการบิน([โอซากะ]สนามบินคันไซ-สนามบินนางาซากิ)
ตารางเวลา สำหรับ สนามบินนางาซากิ
สายการบิน([โอซากะ]สนามบินคันไซ-[โอกินาว่า]สนามบินนะฮะ)
ตารางเวลา สำหรับ สนามบินนะฮะ
สายการบิน([โอซากะ]สนามบินคันไซ-สนามบินฮาโกดาเตะ)
สายการบิน([โอซากะ]สนามบินคันไซ-สนามบินฟุกุโอกะ)
ตารางเวลา สำหรับ สนามบินฟุกุโอกะ
สายการบิน([โตเกียว]สนามบินนาริตะ-[โอซากะ]สนามบินคันไซ)
ตารางเวลา สำหรับ สนามบินนาริตะ
สายการบิน([โตเกียว]สนามบินฮาเนดะ-[โอซากะ]สนามบินคันไซ)
ตารางเวลา สำหรับ สนามบินฮาเนดะ
นันไคสายสนามบิน
ตารางเวลา สำหรับ อิซูมิซาโนะ
สายการบิน([โอซากะ]สนามบินคันไซ-สนามบินโกะโตฟุกุเอะ)
สายการบิน([โอซากะ]สนามบินคันไซ-สนามบินโทะกุชิมะ)
สายการบิน([โอซากะ]สนามบินคันไซ-สนามบินฟุกุชิมะ)
สายการบิน([โอซากะ]สนามบินคันไซ-สนามบินฮานามากิ)
สายการบิน([โอซากะ]สนามบินคันไซ-สนามบินอามามิโอชิม่า)
ตารางเวลา สำหรับ สนามบินอามามิโอชิมะ
สายการบิน([โอซากะ]สนามบินคันไซ-ชิโมจีจีม่าสนามบิน)
เส้นทาง รถบัสลีมูซีน:สนามบิน-ซันบาชิ[ไคเจวะคุเซสุ]
ตารางเวลา สำหรับ ท่าเรือสนามบินคันไซ