นันไคสายสนามบิน

About นันไคสายสนามบิน

ภาพรวม
ชื่อพื้นเมือง 南海空港線
เจ้าของ รถไฟสายนันไค
สถานที่ โอซากะ
จำนวนสถานี 3

นันไคสายสนามบินแผนที่

show mapแสดงแผนที่

นันไคสายสนามบิน   สถานี ・ตารางเวลา