สันเขา จุดท่องเที่ยวในพื้นที่ นางาซากิ

พื้นที่

 • ช่องเขาอุนเซนนิตะ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดนางาซากิเมืองอุนเซ็นโอบะม่าโจอุนเซ็น551
 • ช่องเขานะเมย์ชิ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดนางาซากิเมืองนางาซากินารุมิมาจิ
 • ช่องเขามัตสึโนะโต
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดนางาซากิเมืองอิซาฮาย่าทารามิโจโนกาวาอูจิ
 • ช่องเขาเมียวคันจิ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดนางาซากิเมืองซาเซโบะโยชิอโจทาคามีเนะ
 • Tajimagoe
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Nagasaki Sasebo-shi
 • ช่องเขาเอริ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดนางาซากิเมืองซาเซโบะเซจิบารุโจนางาทาชิโระ
 • ช่องเขาเมียวโจ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดนางาซากิเมืองซาเซโบะ
 • ช่องเขาเอริ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดนางาซากิคิทามะจูระซาซะโจ
 • ช่องเขาฟุกุอิ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดนางาซากิเมืองซาเซโบะโยชิอโจฟุกุอิ
 • ช่องเขาโอโต
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดนางาซากิเมืองมะจูระชิสะโจทาคาโนเม็น
 • Fukigoshitoge
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Nagasaki Pref. Unzenshi

นางาซากิพื้นที่หลัก

around-area-map

ที่ซ่อนอยู่ในมุมนี้ของประเทศคือที่สุดของความเป็นชนบทของญี่ปุ่น ที่ซึ่งเกิดกิจกรรมใต้ดินได้ด้วยภูเขาไฟที่ยังปะทุอยู่และน้ำพุร้อนตามธรรมชาติบนคาบสมุทรชิมาบาระ รวมถึงน้ำอันใสแจ๋งของหมู่เกาะโกโตะที่อยู่ทางชายฝั่งตะวันตก ถึงไม่ได้เป็นที่รู้จักนักเท่าสวนอนุสรณ์สันติภาพของฮิโรชิม่า นางาซากิก็มีการระลึกถึงเรื่องราวในอดีตของตัวเองเช่นกันที่สวนอนุสรณ์สันติภาพนางาซากิ ซึ่งตั้งอยู่ริมสะพานหินเมงาเนะบาชิที่มีเสน่ห์ และอาคารทางศาสนาที่ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เช่น วัดพุทธนิกายเซ็นที่ชื่อวัดโซฟุกุจิ, ศาลเจ้าขงจื้อ และโบสถ์คริสต์โออุระ

อัลบั้มของ นางาซากิ

ดูสิ่งที่สนใจ