แหลม จุดท่องเที่ยวในพื้นที่ นางาซากิ

พื้นที่

 • แหลมโนโม
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดนางาซากิเมืองนางาซากิ
 • NijuBana
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Nagasaki
 • JiroBana
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Nagasaki Goto-shi
 • แหลมอารัเสะ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดนางาซากิเมืองโกะโต
 • KanadeBana
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Nagasaki Goto-shi
 • แหลมคาซายามะ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดนางาซากิ
 • TomariBana
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Nagasaki Goto-shi
 • Shiokubinohana
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Nagasaki Goto-shi
 • แหลมโทดาเกะ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดนางาซากิเมืองโกะโต
 • แหลมเนโกบูจิ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดนางาซากิเมืองโกะโต
 • แหลมอาราชิโอะ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดนางาซากิเมืองโกะโต
 • แหลมนาโกะ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดนางาซากิเมืองโกะโต
 • Akaishinohana
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Nagasaki Goto-shi
 • แหลมชิการาโอะ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดนางาซากิเมืองโกะโต
 • แหลมคัตสึม่า
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดนางาซากิเมืองโกะโต
 • แหลมโฮโทเกะ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดนางาซากิเมืองโกะโต
 • แหลมยามาอูระ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดนางาซากิเมืองโกะโต
 • แหลมไดโฮ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดนางาซากิเมืองโกะโต
 • แหลมสิไรชิ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดนางาซากิเมืองโกะโต
 • แหลมกี
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดนางาซากิ

นางาซากิพื้นที่หลัก

around-area-map

ที่ซ่อนอยู่ในมุมนี้ของประเทศคือที่สุดของความเป็นชนบทของญี่ปุ่น ที่ซึ่งเกิดกิจกรรมใต้ดินได้ด้วยภูเขาไฟที่ยังปะทุอยู่และน้ำพุร้อนตามธรรมชาติบนคาบสมุทรชิมาบาระ รวมถึงน้ำอันใสแจ๋งของหมู่เกาะโกโตะที่อยู่ทางชายฝั่งตะวันตก ถึงไม่ได้เป็นที่รู้จักนักเท่าสวนอนุสรณ์สันติภาพของฮิโรชิม่า นางาซากิก็มีการระลึกถึงเรื่องราวในอดีตของตัวเองเช่นกันที่สวนอนุสรณ์สันติภาพนางาซากิ ซึ่งตั้งอยู่ริมสะพานหินเมงาเนะบาชิที่มีเสน่ห์ และอาคารทางศาสนาที่ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เช่น วัดพุทธนิกายเซ็นที่ชื่อวัดโซฟุกุจิ, ศาลเจ้าขงจื้อ และโบสถ์คริสต์โออุระ

อัลบั้มของ นางาซากิ

ดูสิ่งที่สนใจ