Japan Travel by NAVITIME - คู่มือท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น, การค้นหาระบบขนส่ง และตัววางแผนการเดินทาง

โอเด้ง จุดท่องเที่ยวในพื้นที่ คานาซาวะ

พื้นที่

 • Akadama Honten
  ของอร่อย / สุรา
  Ishikawa Pref. Kanazawashi Katamachi 2-21-2
 • Kuroyuri
  ของอร่อย / สุรา
  Ishikawa Pref. Kanazawashi Kinoshimbomachi 1-1 within Kanazawa Junichi Town 'Ann'
 • อิปปุขุ โอเด้งของเมืองคานาซาวะ ตลาดโอมิโจ
  ของอร่อย / สุรา
  จังหวัดอิชิกาวะเมืองคานาซาวะคามิโอมิโจ50
 • โอเด้ง ทาคาสะโงะ
  ของอร่อย / สุรา
  จังหวัดอิชิกาวะเมืองคานาซาวะคาตะมาจิ1-3-29
 • Iwashiya
  ของอร่อย / สุรา
  Ishikawa Pref. Kanazawashi Honmachi 2-15-1
 • Yukichan
  ของอร่อย / สุรา
  Ishikawa Pref. Kanazawashi Katamachi 1-7-11
 • ทาคาโทมิ
  ของอร่อย / สุรา
  จังหวัดอิชิกาวะเมืองคานาซาวะวาคุนามิ3โจเมะ5-20
 • ปลามุซึโกะโร
  ของอร่อย / สุรา
  จังหวัดอิชิกาวะเมืองคานาซาวะโมโรเอะมาจิชิโมะโจ227-5
 • Yama Cho Tei
  ของอร่อย / สุรา
  Ishikawa Kanazawa-shi Ishibiki 4-chome 1-11
 • อารามากิ
  ของอร่อย / สุรา
  จังหวัดอิชิกาวะเมืองคานาซาวะคาตะมาจิ2โจเมะ3-28
 • Ikechan
  ของอร่อย / สุรา
  Ishikawa Pref. Kanazawashi Teramachi 3-14-15
 • Ebisu
  ของอร่อย / สุรา
  Ishikawa Pref. Kanazawashi Nishichouyabunouchidori 25-1
 • Kikuichi
  ของอร่อย / สุรา
  Ishikawa Pref. Kanazawashi Katamachi 2-1-23
 • Shiragiku
  ของอร่อย / สุรา
  Ishikawa Pref. Kanazawashi Enkouji 2-6-10
 • Chiyobei
  ของอร่อย / สุรา
  Ishikawa Pref. Kanazawashi Shimoshinchou 2-11
 • Tumire
  ของอร่อย / สุรา
  Ishikawa Pref. Kanazawashi Hikarigaoka 2-89
 • Mihiro
  ของอร่อย / สุรา
  Ishikawa Pref. Kanazawashi Minma 2-34
 • ซันโกร้านสำนักงานใหญ่
  ของอร่อย / สุรา
  จังหวัดอิชิกาวะเมืองคานาซาวะคาตะมาจิ1-10-3
 • โมริทาดะโอเด็นยะ
  ของอร่อย / สุรา
  จังหวัดอิชิกาวะเมืองคานาซาวะจูอิจิยะโจ13-7
 • Yoshibo
  ของอร่อย / สุรา
  Ishikawa Pref. Kanazawashi Kourimbou 2-4-21

อิชิกะวะพื้นที่หลัก

around-area-map

อิชิกาวะเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ไม่กว้างนักทอดยาวตลอดทะเลญี่ปุ่นไปจนถึงคาบสมุทรโนโตะ เมืองริมทะเลฝั่งตะวันตกที่เป็นไฮไลท์นั้นได้แก่เมืองคานาซาว่า ที่ได้ชื่อว่าเป็น “เกียวโตน้อย” ด้วยร้านน้ำชาจากไม้เก่าแก่และวัฒนธรรมเกอิชา ตลอดจนถึงสวนญี่ปุ่นที่งดงาม “เคนโรคุเอ็น”

อัลบั้มของ อิชิกะวะ

ดูสิ่งที่สนใจ