Japan Travel by NAVITIME - คู่มือท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น, การค้นหาระบบขนส่ง และตัววางแผนการเดินทาง

โอเด้ง จุดท่องเที่ยวในพื้นที่ โอกินาว่า

พื้นที่

 • Takara Shima-oden
  ของอร่อย / สุรา
  Okinawa Pref. Miyakojimashi Hirara Nishizato 172
 • Hanazakari
  ของอร่อย / สุรา
  Okinawa Pref. Nahashi Matsuo 2-22-20
 • Oden Kaori
  ของอร่อย / สุรา
  Okinawa Pref. Ginowanshi Maehara 1-1-18
 • Adan
  ของอร่อย / สุรา
  Okinawa Pref. Urasoeshi Yafuso 1-9-1
 • Yunabanosato
  ของอร่อย / สุรา
  Okinawa Pref. Okinawashi Teruya 3-27-26
 • อิโกอิ
  ของอร่อย / สุรา
  จังหวัดโอกินาว่าเมืองอุรุม่าไทระกาว่า206-2
 • Oden Kimi
  ของอร่อย / สุรา
  Okinawa Pref. Urumashi Takaesu 1077-2
 • ฟุคุยะ
  ของอร่อย / สุรา
  จังหวัดโอกินาว่าเมืองอุรุม่ามิยาซาโต205-4
 • Ippaiyakizuna
  ของอร่อย / สุรา
  Okinawa Pref. Nakagamigunkadenachou Mizugama 557
 • โอเด็นยูอุนะ
  ของอร่อย / สุรา
  จังหวัดโอกินาว่าชิมาจีริโยนาบารุโจอุเอโยะนาบารุ428-2
 • Hatu
  ของอร่อย / สุรา
  Okinawa Pref. Shimajirigunyaesechou Gishi 719-5
 • Hanazumi
  ของอร่อย / สุรา
  Okinawa Pref. Shimajirigunyaesechou Tomori 338
 • โคกาเนะฮิวะ
  ของอร่อย / สุรา
  จังหวัดโอกินาว่าเมืองกิโนวันกาเนโกะ4-1-16
 • โอเด็นอาโออิ
  ของอร่อย / สุรา
  จังหวัดโอกินาว่าเมืองอุระโซเอะยาฟุโสะ3-4-5
 • โอเด็นยูอุนะ
  ของอร่อย / สุรา
  จังหวัดโอกินาว่าเมืองอิโทมันคาเนกุซุกุ369-8
 • Oden Rokusuke
  ของอร่อย / สุรา
  Okinawa Pref. Nahashi Tsuboya 1-18-45
 • Janjan
  ของอร่อย / สุรา
  Okinawa Pref. Nahashi Makishi 3-8-25
 • Odembabon
  ของอร่อย / สุรา
  Okinawa Pref. Nahashi Matsuyama 2-28-2
 • ODEN‧TIMES
  ของอร่อย / สุรา
  จังหวัดโอกินาว่าเมืองนาฮะวาคาสะ2-3-13
 • Oden Mibojin
  ของอร่อย / สุรา
  Okinawa Pref. Ginowanshi Ojana 4-1-5

โอกินาว่าพื้นที่หลัก

around-area-map

ปล่อยภาพลักษณ์ญี่ปุ่นที่เป็นระเบียบและคึกคักทิ้งไป และแทนที่ด้วยน้ำทะเลใส หาดทรายขาว และดนตรีพื้นบ้านที่ผ่อนคลาย เพราะคุณได้มาถึงโอกินาว่าเรียบร้อยแล้ว ห่างไกลกันลิบลับจากความเอาจริงเอาจังของโตเกียว คนโอกินาวะนั้นดูเหมือนจะใช้ชีวิตริมชายหาดอย่างสบายๆ บนเกาะสวรรค์เขตร้อนแห่งนี้ ที่ตั้งอยู่กลางทะเลจีนตะวันออกเกือบ 1,000 กิโลเมตรทางใต้สุดของญี่ปุ่นแผ่นดินใหญ่ เป็นที่ตั้งของเกาะน้อยใหญ่มากมาย เตรียมพบกับถ้ำใต้น้ำ หาดทรายรูปดาว และวัฒนธรรมบนเกาะที่บางครั้งไม่เคยพบเห็นในญี่ปุ่นแผ่นดินใหญ่

อัลบั้มของ โอกินาว่า

ดูสิ่งที่สนใจ