ชินากาว่า ถึง นาโกย่า

JR โตไคโดรถไฟหัวกระสุน ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • โนโซมิ : 1โมง 26นาที ~
 • โคดาม่า : 2โมง 29นาที ~
 • ฮิการิ : 1โมง 33นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
6:00
 • 06:00 → 07:27 ( 1โมง 27นาที )
  のぞみ99号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:07 → 07:34 ( 1โมง 27นาที )
  のぞみ1号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:22 → 07:50 ( 1โมง 28นาที )
  のぞみ3号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:28 → 08:08 ( 1โมง 40นาที )
  ひかり631号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:31 → 07:58 ( 1โมง 27นาที )
  のぞみ285号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:37 → 09:06 ( 2โมง 29นาที )
  こだま701号
  ถึง นาโกย่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:40 → 08:10 ( 1โมง 30นาที )
  のぞみ5号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:49 → 08:16 ( 1โมง 27นาที )
  のぞみ201号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:58 → 08:25 ( 1โมง 27นาที )
  のぞみ7号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
7:00
 • 07:04 → 09:37 ( 2โมง 33นาที )
  こだま703号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:07 → 08:37 ( 1โมง 30นาที )
  のぞみ203号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:10 → 09:01 ( 1โมง 51นาที )
  ひかり501号
  ถึง โอคายาม่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:17 → 08:45 ( 1โมง 28นาที )
  のぞみ291号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:19 → 08:48 ( 1โมง 29นาที )
  のぞみ9号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:28 → 08:56 ( 1โมง 28นาที )
  のぞみ205号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:34 → 10:06 ( 2โมง 32นาที )
  こだま705号
  ถึง นาโกย่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:37 → 09:09 ( 1โมง 32นาที )
  のぞみ11号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:40 → 09:14 ( 1โมง 34นาที )
  ひかり633号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:46 → 09:16 ( 1โมง 30นาที )
  のぞみ207号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:55 → 09:25 ( 1โมง 30นาที )
  のぞみ13号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
8:00
 • 08:01 → 09:33 ( 1โมง 32นาที )
  のぞみ301号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:04 → 10:37 ( 2โมง 33นาที )
  こだま707号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:07 → 09:39 ( 1โมง 32นาที )
  のぞみ61号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:10 → 10:01 ( 1โมง 51นาที )
  ひかり503号
  ถึง โอคายาม่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:17 → 09:45 ( 1โมง 28นาที )
  のぞみ303号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:19 → 09:48 ( 1โมง 29นาที )
  のぞみ15号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:25 → 09:54 ( 1โมง 29นาที )
  のぞみ305号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:28 → 09:56 ( 1โมง 28นาที )
  のぞみ209号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:34 → 11:06 ( 2โมง 32นาที )
  こだま709号
  ถึง นาโกย่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:37 → 10:09 ( 1โมง 32นาที )
  のぞみ17号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:40 → 10:14 ( 1โมง 34นาที )
  ひかり635号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:46 → 10:16 ( 1โมง 30นาที )
  のぞみ211号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:55 → 10:25 ( 1โมง 30นาที )
  のぞみ63号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:59 → 10:31 ( 1โมง 32นาที )
  のぞみ311号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
9:00
 • 09:04 → 11:37 ( 2โมง 33นาที )
  こだま711号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:07 → 10:39 ( 1โมง 32นาที )
  のぞみ213号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:10 → 11:01 ( 1โมง 51นาที )
  ひかり505号
  ถึง โอคายาม่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:17 → 10:45 ( 1โมง 28นาที )
  のぞみ315号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:19 → 10:48 ( 1โมง 29นาที )
  のぞみ19号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:25 → 10:54 ( 1โมง 29นาที )
  のぞみ317号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:28 → 10:56 ( 1โมง 28นาที )
  のぞみ215号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:34 → 12:06 ( 2โมง 32นาที )
  こだま713号
  ถึง นาโกย่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:37 → 11:09 ( 1โมง 32นาที )
  のぞみ21号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:40 → 11:14 ( 1โมง 34นาที )
  ひかり637号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:46 → 11:16 ( 1โมง 30นาที )
  のぞみ217号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:55 → 11:25 ( 1โมง 30นาที )
  のぞみ65号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
10:00
 • 10:01 → 11:33 ( 1โมง 32นาที )
  のぞみ325号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:04 → 12:37 ( 2โมง 33นาที )
  こだま715号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:07 → 11:39 ( 1โมง 32นาที )
  のぞみ219号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:10 → 12:01 ( 1โมง 51นาที )
  ひかり507号
  ถึง โอคายาม่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:19 → 11:48 ( 1โมง 29นาที )
  のぞみ23号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:28 → 11:56 ( 1โมง 28นาที )
  のぞみ221号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:34 → 13:06 ( 2โมง 32นาที )
  こだま717号
  ถึง นาโกย่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:37 → 12:09 ( 1โมง 32นาที )
  のぞみ25号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:40 → 12:14 ( 1โมง 34นาที )
  ひかり639号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:46 → 12:16 ( 1โมง 30นาที )
  のぞみ223号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:55 → 12:25 ( 1โมง 30นาที )
  のぞみ67号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
11:00
 • 11:01 → 12:33 ( 1โมง 32นาที )
  のぞみ337号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:04 → 13:37 ( 2โมง 33นาที )
  こだま719号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:07 → 12:39 ( 1โมง 32นาที )
  のぞみ225号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:10 → 13:01 ( 1โมง 51นาที )
  ひかり509号
  ถึง โอคายาม่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:19 → 12:48 ( 1โมง 29นาที )
  のぞみ27号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:34 → 14:06 ( 2โมง 32นาที )
  こだま721号
  ถึง นาโกย่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:37 → 13:09 ( 1โมง 32นาที )
  のぞみ29号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:40 → 13:14 ( 1โมง 34นาที )
  ひかり641号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:46 → 13:16 ( 1โมง 30นาที )
  のぞみ347号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:55 → 13:25 ( 1โมง 30นาที )
  のぞみ69号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
12:00
 • 12:04 → 14:37 ( 2โมง 33นาที )
  こだま723号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:07 → 13:39 ( 1โมง 32นาที )
  のぞみ227号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:10 → 14:01 ( 1โมง 51นาที )
  ひかり511号
  ถึง โอคายาม่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:19 → 13:48 ( 1โมง 29นาที )
  のぞみ31号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:34 → 15:06 ( 2โมง 32นาที )
  こだま725号
  ถึง นาโกย่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:37 → 14:09 ( 1โมง 32นาที )
  のぞみ33号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:40 → 14:14 ( 1โมง 34นาที )
  ひかり643号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:46 → 14:16 ( 1โมง 30นาที )
  のぞみ363号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:55 → 14:25 ( 1โมง 30นาที )
  のぞみ71号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
13:00
 • 13:04 → 15:37 ( 2โมง 33นาที )
  こだま727号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:07 → 14:39 ( 1โมง 32นาที )
  のぞみ229号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:10 → 15:01 ( 1โมง 51นาที )
  ひかり513号
  ถึง โอคายาม่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:19 → 14:48 ( 1โมง 29นาที )
  のぞみ35号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:28 → 14:56 ( 1โมง 28นาที )
  のぞみ375号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:34 → 16:06 ( 2โมง 32นาที )
  こだま729号
  ถึง นาโกย่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:37 → 15:09 ( 1โมง 32นาที )
  のぞみ37号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:40 → 15:14 ( 1โมง 34นาที )
  ひかり645号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:55 → 15:25 ( 1โมง 30นาที )
  のぞみ73号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
14:00
 • 14:04 → 16:37 ( 2โมง 33นาที )
  こだま731号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:07 → 15:39 ( 1โมง 32นาที )
  のぞみ231号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:10 → 16:01 ( 1โมง 51นาที )
  ひかり515号
  ถึง โอคายาม่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:19 → 15:48 ( 1โมง 29นาที )
  のぞみ39号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:28 → 15:56 ( 1โมง 28นาที )
  のぞみ391号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:34 → 17:06 ( 2โมง 32นาที )
  こだま733号
  ถึง นาโกย่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:37 → 16:09 ( 1โมง 32นาที )
  のぞみ41号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:40 → 16:14 ( 1โมง 34นาที )
  ひかり647号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:55 → 16:25 ( 1โมง 30นาที )
  のぞみ75号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
15:00
 • 15:04 → 17:37 ( 2โมง 33นาที )
  こだま735号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:07 → 16:39 ( 1โมง 32นาที )
  のぞみ233号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:10 → 17:01 ( 1โมง 51นาที )
  ひかり517号
  ถึง โอคายาม่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:19 → 16:48 ( 1โมง 29นาที )
  のぞみ43号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:28 → 16:56 ( 1โมง 28นาที )
  のぞみ407号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:34 → 18:06 ( 2โมง 32นาที )
  こだま737号
  ถึง นาโกย่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:37 → 17:09 ( 1โมง 32นาที )
  のぞみ45号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:40 → 17:14 ( 1โมง 34นาที )
  ひかり649号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:46 → 17:16 ( 1โมง 30นาที )
  のぞみ235号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:55 → 17:25 ( 1โมง 30นาที )
  のぞみ77号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
16:00
 • 16:04 → 18:37 ( 2โมง 33นาที )
  こだま739号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:07 → 17:39 ( 1โมง 32นาที )
  のぞみ237号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:10 → 18:01 ( 1โมง 51นาที )
  ひかり519号
  ถึง โอคายาม่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:19 → 17:48 ( 1โมง 29นาที )
  のぞみ47号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:28 → 17:56 ( 1โมง 28นาที )
  のぞみ239号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:34 → 19:06 ( 2โมง 32นาที )
  こだま741号
  ถึง นาโกย่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:37 → 18:09 ( 1โมง 32นาที )
  のぞみ49号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:40 → 18:14 ( 1โมง 34นาที )
  ひかり651号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:46 → 18:16 ( 1โมง 30นาที )
  のぞみ241号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:55 → 18:25 ( 1โมง 30นาที )
  のぞみ51号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:59 → 18:31 ( 1โมง 32นาที )
  のぞみ425号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
17:00
 • 17:04 → 19:37 ( 2โมง 33นาที )
  こだま743号
  ถึง นาโกย่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:07 → 18:39 ( 1โมง 32นาที )
  のぞみ243号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:10 → 19:01 ( 1โมง 51นาที )
  ひかり521号
  ถึง โอคายาม่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:17 → 18:45 ( 1โมง 28นาที )
  のぞみ429号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:19 → 18:48 ( 1โมง 29นาที )
  のぞみ53号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:28 → 18:56 ( 1โมง 28นาที )
  のぞみ245号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:34 → 20:06 ( 2โมง 32นาที )
  こだま745号
  ถึง นาโกย่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:37 → 19:09 ( 1โมง 32นาที )
  のぞみ55号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:40 → 19:14 ( 1โมง 34นาที )
  ひかり653号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:46 → 19:16 ( 1โมง 30นาที )
  のぞみ247号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:55 → 19:25 ( 1โมง 30นาที )
  のぞみ79号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
18:00
 • 18:01 → 19:33 ( 1โมง 32นาที )
  のぞみ439号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:04 → 20:37 ( 2โมง 33นาที )
  こだま747号
  ถึง นาโกย่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:07 → 19:39 ( 1โมง 32นาที )
  のぞみ249号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:10 → 20:01 ( 1โมง 51นาที )
  ひかり655号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:17 → 19:45 ( 1โมง 28นาที )
  のぞみ441号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:19 → 19:48 ( 1โมง 29นาที )
  のぞみ57号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:28 → 19:56 ( 1โมง 28นาที )
  のぞみ251号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:34 → 21:06 ( 2โมง 32นาที )
  こだま749号
  ถึง นาโกย่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:37 → 20:09 ( 1โมง 32นาที )
  のぞみ81号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:40 → 20:14 ( 1โมง 34นาที )
  ひかり657号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:46 → 20:16 ( 1โมง 30นาที )
  のぞみ253号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:55 → 20:25 ( 1โมง 30นาที )
  のぞみ449号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:59 → 20:31 ( 1โมง 32นาที )
  のぞみ59号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
19:00
 • 19:04 → 21:36 ( 2โมง 32นาที )
  こだま751号
  ถึง นาโกย่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:07 → 20:39 ( 1โมง 32นาที )
  のぞみ255号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:10 → 21:01 ( 1โมง 51นาที )
  ひかり659号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:17 → 20:45 ( 1โมง 28นาที )
  のぞみ83号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:28 → 20:56 ( 1โมง 28นาที )
  のぞみ85号
  ถึง โอคายาม่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:34 → 22:04 ( 2โมง 30นาที )
  こだま753号
  ถึง นาโกย่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:37 → 21:09 ( 1โมง 32นาที )
  のぞみ459号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:40 → 21:13 ( 1โมง 33นาที )
  ひかり661号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:46 → 21:16 ( 1โมง 30นาที )
  のぞみ87号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:55 → 21:25 ( 1โมง 30นาที )
  のぞみ257号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
20:00
 • 20:01 → 21:33 ( 1โมง 32นาที )
  のぞみ465号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:04 → 22:35 ( 2โมง 31นาที )
  こだま755号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:07 → 21:38 ( 1โมง 31นาที )
  のぞみ89号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:17 → 21:46 ( 1โมง 29นาที )
  のぞみ259号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:19 → 22:06 ( 1โมง 47นาที )
  ひかり663号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:28 → 21:55 ( 1โมง 27นาที )
  のぞみ91号
  ถึง โอคายาม่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:34 → 23:06 ( 2โมง 32นาที )
  こだま757号
  ถึง นาโกย่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:40 → 22:10 ( 1โมง 30นาที )
  のぞみ93号
  ถึง โอคายาม่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:49 → 22:20 ( 1โมง 31นาที )
  のぞみ475号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
21:00
 • 21:01 → 22:31 ( 1โมง 30นาที )
  のぞみ95号
  ถึง ฮิเมจิ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 21:10 → 22:39 ( 1โมง 29นาที )
  のぞみ261号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 21:19 → 22:47 ( 1โมง 28นาที )
  のぞみ263号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 21:28 → 22:54 ( 1โมง 26นาที )
  のぞみ483号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 21:31 → 22:57 ( 1โมง 26นาที )
  のぞみ265号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 21:37 → 23:24 ( 1โมง 47นาที )
  ひかり667号
  ถึง นาโกย่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
22:00
 • 22:10 → 23:49 ( 1โมง 39นาที )
  ひかり669号
  ถึง นาโกย่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket