นาระ ถึง ชินอิมามิยะ

JR สายหลักคันไซ(สายยามาโตจิ)(นาระ-JR นัมบะ) ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • JR สายหลักคันไซ(สายยามาโตจิ)(นาระ-JR นัมบะ) : 49นาที ~
 • JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波) : 37นาที ~
 • JR関西本線〔大和路線〕区間快速(奈良-JR難波) : 37นาที ~
 • 大和路快速 : 38นาที ~
4:00
 • 04:50 → 05:39 ( 49นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
5:00
 • 05:10 → 06:00 ( 50นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 05:25 → 06:14 ( 49นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 05:40 → 06:29 ( 49นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 05:59 → 06:37 ( 38นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
6:00
 • 06:18 → 06:56 ( 38นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 06:30 → 07:08 ( 38นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 06:45 → 07:24 ( 39นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
7:00
 • 07:00 → 07:38 ( 38นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 07:15 → 07:53 ( 38นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 07:30 → 08:08 ( 38นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 07:38 → 08:17 ( 39นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 07:45 → 08:23 ( 38นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 07:53 → 08:33 ( 40นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
8:00
 • 08:00 → 08:38 ( 38นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 08:07 → 09:05 ( 58นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 08:15 → 08:53 ( 38นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 08:30 → 09:08 ( 38นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 08:38 → 09:17 ( 39นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 08:45 → 09:23 ( 38นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
9:00
 • 09:00 → 09:38 ( 38นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 09:08 → 09:48 ( 40นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 09:15 → 09:54 ( 39นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 09:30 → 10:08 ( 38นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 09:45 → 10:23 ( 38นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
10:00
 • 10:00 → 10:38 ( 38นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 10:14 → 10:53 ( 39นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 10:29 → 11:08 ( 39นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 10:45 → 11:23 ( 38นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
11:00
 • 11:00 → 11:38 ( 38นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 11:15 → 11:53 ( 38นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 11:30 → 12:08 ( 38นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 11:45 → 12:23 ( 38นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
12:00
 • 12:00 → 12:38 ( 38นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 12:15 → 12:53 ( 38นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 12:30 → 13:08 ( 38นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 12:45 → 13:23 ( 38นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
13:00
 • 13:00 → 13:38 ( 38นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 13:15 → 13:53 ( 38นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 13:30 → 14:08 ( 38นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 13:45 → 14:23 ( 38นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
14:00
 • 14:00 → 14:38 ( 38นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 14:15 → 14:53 ( 38นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 14:30 → 15:08 ( 38นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 14:45 → 15:23 ( 38นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
15:00
 • 15:00 → 15:38 ( 38นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 15:15 → 15:53 ( 38นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 15:30 → 16:08 ( 38นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 15:44 → 16:24 ( 40นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
16:00
 • 16:00 → 16:39 ( 39นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 16:15 → 16:54 ( 39นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 16:30 → 17:09 ( 39นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 16:45 → 17:24 ( 39นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
17:00
 • 17:00 → 17:39 ( 39นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 17:15 → 17:54 ( 39นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 17:30 → 18:09 ( 39นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 17:45 → 18:24 ( 39นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
18:00
 • 18:00 → 18:39 ( 39นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 18:15 → 18:54 ( 39นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 18:30 → 19:09 ( 39นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 18:45 → 19:24 ( 39นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
19:00
 • 19:00 → 19:39 ( 39นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 19:15 → 19:54 ( 39นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 19:30 → 20:09 ( 39นาที )
  大和路快速
  ถึง เกียวบาชิ (โอซากะ)
 • 19:45 → 20:24 ( 39นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
20:00
 • 20:00 → 20:39 ( 39นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 20:15 → 20:53 ( 38นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 20:30 → 21:07 ( 37นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕区間快速(奈良-JR難波)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 20:50 → 21:27 ( 37นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
21:00
 • 21:10 → 21:47 ( 37นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 21:29 → 22:07 ( 38นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 21:50 → 22:27 ( 37นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
22:00
 • 22:10 → 23:00 ( 50นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 22:51 → 23:43 ( 52นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
23:00
 • 23:30 → 00:19 ( 49นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ