ชินโอซากะ ถึง โอคายาม่า

JR ซันโยรถไฟหัวกระสุน ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • โนโซมิ : 44นาที ~
 • ซากุระ : 44นาที ~
 • โคดาม่า : 58นาที ~
 • มิซูโฮ : 44นาที ~
 • ฮิการิ : 48นาที ~
6:00
 • 06:00 → 06:50 ( 50นาที )
  みずほ601号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:06 → 07:01 ( 55นาที )
  ひかり591号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:25 → 07:14 ( 49นาที )
  さくら541号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:50 → 07:38 ( 48นาที )
  さくら543号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:59 → 08:05 ( 1โมง 6นาที )
  こだま839号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
7:00
 • 07:11 → 07:55 ( 44นาที )
  のぞみ271号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:23 → 08:08 ( 45นาที )
  みずほ603号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:35 → 08:23 ( 48นาที )
  ひかり531号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:40 → 08:48 ( 1โมง 8นาที )
  こだま841号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:50 → 08:34 ( 44นาที )
  みずほ605号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:56 → 08:41 ( 45นาที )
  のぞみ273号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
8:00
 • 08:04 → 08:53 ( 49นาที )
  さくら545号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:08 → 09:00 ( 52นาที )
  さくら575号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:15 → 09:13 ( 58นาที )
  ひかり533号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:18 → 09:03 ( 45นาที )
  のぞみ99号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:24 → 09:09 ( 45นาที )
  のぞみ1号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:41 → 09:25 ( 44นาที )
  のぞみ3号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:44 → 09:53 ( 1โมง 9นาที )
  ひかり535号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:50 → 09:34 ( 44นาที )
  のぞみ103号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:53 → 09:41 ( 48นาที )
  さくら547号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
9:00
 • 09:02 → 09:46 ( 44นาที )
  のぞみ5号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:17 → 10:05 ( 48นาที )
  のぞみ7号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:20 → 10:10 ( 50นาที )
  さくら549号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:29 → 10:18 ( 49นาที )
  のぞみ107号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:32 → 10:44 ( 1โมง 12นาที )
  こだま845号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:41 → 10:25 ( 44นาที )
  のぞみ9号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:50 → 10:36 ( 46นาที )
  のぞみ109号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:54 → 10:40 ( 46นาที )
  みずほ607号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:59 → 11:06 ( 1โมง 7นาที )
  ひかり501号
  ถึง โอคายาม่า
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
10:00
 • 10:02 → 10:47 ( 45นาที )
  のぞみ11号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:17 → 11:02 ( 45นาที )
  のぞみ13号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:20 → 11:09 ( 49นาที )
  さくら551号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:32 → 11:20 ( 48นาที )
  のぞみ61号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:37 → 11:44 ( 1โมง 7นาที )
  こだま847号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:41 → 11:25 ( 44นาที )
  のぞみ15号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:50 → 11:39 ( 49นาที )
  のぞみ115号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:59 → 12:02 ( 1โมง 3นาที )
  ひかり503号
  ถึง โอคายาม่า
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
11:00
 • 11:02 → 11:47 ( 45นาที )
  のぞみ17号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:17 → 12:05 ( 48นาที )
  のぞみ63号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:20 → 12:10 ( 50นาที )
  さくら553号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:32 → 12:17 ( 45นาที )
  のぞみ121号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:37 → 12:44 ( 1โมง 7นาที )
  こだま849号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:41 → 12:25 ( 44นาที )
  のぞみ19号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:59 → 13:02 ( 1โมง 3นาที )
  ひかり505号
  ถึง โอคายาม่า
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
12:00
 • 12:02 → 12:47 ( 45นาที )
  のぞみ21号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:17 → 13:05 ( 48นาที )
  のぞみ65号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:20 → 13:10 ( 50นาที )
  さくら555号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:32 → 13:17 ( 45นาที )
  のぞみ129号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:41 → 13:25 ( 44นาที )
  のぞみ23号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:59 → 14:02 ( 1โมง 3นาที )
  ひかり507号
  ถึง โอคายาม่า
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
13:00
 • 13:02 → 13:47 ( 45นาที )
  のぞみ25号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:17 → 14:05 ( 48นาที )
  のぞみ67号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:23 → 14:10 ( 47นาที )
  さくら557号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:41 → 14:25 ( 44นาที )
  のぞみ27号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:59 → 15:02 ( 1โมง 3นาที )
  ひかり509号
  ถึง โอคายาม่า
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
14:00
 • 14:02 → 14:47 ( 45นาที )
  のぞみ29号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:17 → 15:05 ( 48นาที )
  のぞみ69号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:23 → 15:10 ( 47นาที )
  さくら559号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:41 → 15:25 ( 44นาที )
  のぞみ31号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:59 → 16:02 ( 1โมง 3นาที )
  ひかり511号
  ถึง โอคายาม่า
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
15:00
 • 15:02 → 15:47 ( 45นาที )
  のぞみ33号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:17 → 16:05 ( 48นาที )
  のぞみ71号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:23 → 16:10 ( 47นาที )
  さくら561号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:41 → 16:25 ( 44นาที )
  のぞみ35号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:54 → 16:43 ( 49นาที )
  みずほ609号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:59 → 17:02 ( 1โมง 3นาที )
  ひかり513号
  ถึง โอคายาม่า
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
16:00
 • 16:02 → 16:47 ( 45นาที )
  のぞみ37号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:17 → 17:05 ( 48นาที )
  のぞみ73号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:23 → 17:10 ( 47นาที )
  さくら563号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:41 → 17:25 ( 44นาที )
  のぞみ39号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:54 → 17:39 ( 45นาที )
  みずほ611号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:59 → 18:02 ( 1โมง 3นาที )
  ひかり515号
  ถึง โอคายาม่า
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
17:00
 • 17:02 → 17:47 ( 45นาที )
  のぞみ41号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:17 → 18:05 ( 48นาที )
  のぞみ75号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:20 → 18:10 ( 50นาที )
  さくら565号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:37 → 18:44 ( 1โมง 7นาที )
  こだま861号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:41 → 18:25 ( 44นาที )
  のぞみ43号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:47 → 18:31 ( 44นาที )
  さくら567号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:59 → 19:02 ( 1โมง 3นาที )
  ひかり517号
  ถึง โอคายาม่า
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
18:00
 • 18:02 → 18:47 ( 45นาที )
  のぞみ45号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:17 → 19:05 ( 48นาที )
  のぞみ77号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:20 → 19:10 ( 50นาที )
  さくら569号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:37 → 19:40 ( 1โมง 3นาที )
  こだま865号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:41 → 19:26 ( 45นาที )
  のぞみ47号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:54 → 19:43 ( 49นาที )
  みずほ613号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:59 → 20:02 ( 1โมง 3นาที )
  ひかり519号
  ถึง โอคายาม่า
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
19:00
 • 19:02 → 19:47 ( 45นาที )
  のぞみ49号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:17 → 20:05 ( 48นาที )
  のぞみ51号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:20 → 20:10 ( 50นาที )
  さくら571号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:37 → 20:44 ( 1โมง 7นาที )
  こだま867号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:41 → 20:25 ( 44นาที )
  のぞみ53号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:54 → 20:39 ( 45นาที )
  みずほ615号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:59 → 21:02 ( 1โมง 3นาที )
  ひかり521号
  ถึง โอคายาม่า
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
20:00
 • 20:02 → 20:47 ( 45นาที )
  のぞみ55号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:17 → 21:05 ( 48นาที )
  のぞみ79号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:20 → 21:10 ( 50นาที )
  さくら573号
  ถึง คุมาโมโตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:37 → 21:46 ( 1โมง 9นาที )
  こだま869号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:41 → 21:25 ( 44นาที )
  のぞみ57号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
21:00
 • 21:02 → 21:50 ( 48นาที )
  のぞみ81号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 21:05 → 22:05 ( 1โมง 0นาที )
  こだま871号
  ถึง โอคายาม่า
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 21:23 → 22:08 ( 45นาที )
  のぞみ59号
  ถึง ฮาคาตะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 21:30 → 22:34 ( 1โมง 4นาที )
  こだま873号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 21:38 → 22:26 ( 48นาที )
  のぞみ83号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 21:50 → 22:38 ( 48นาที )
  のぞみ85号
  ถึง โอคายาม่า
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
22:00
 • 22:02 → 23:02 ( 1โมง 0นาที )
  こだま875号
  ถึง มิฮาระ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 22:08 → 22:56 ( 48นาที )
  のぞみ87号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 22:29 → 23:13 ( 44นาที )
  のぞみ89号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 22:33 → 23:31 ( 58นาที )
  こだま877号
  ถึง โอคายาม่า
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
 • 22:47 → 23:35 ( 48นาที )
  のぞみ91号
  ถึง โอคายาม่า
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket
23:00
 • 23:02 → 23:50 ( 48นาที )
  のぞみ93号
  ถึง โอคายาม่า
  Klook
  Shinkansen & Express Ticket