สนามบินฮาเนดะ ถึง สนามบินยามากุจิอุเบะ

สายการบิน([โตเกียว]สนามบินฮาเนดะ-สนามบินยามากูชิอุเบะ) ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • JAL : 1โมง 50นาที ~
 • ANA : 1โมง 45นาที ~
 • SFJ : 1โมง 50นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
7:00
 • 07:25 → 09:15 ( 1โมง 50นาที )
  SFJ11
  ถึง สนามบินยามากุจิอุเบะ
 • 07:30 → 09:20 ( 1โมง 50นาที )
  JAL291
  ถึง สนามบินยามากุจิอุเบะ
10:00
 • 10:00 → 11:45 ( 1โมง 45นาที )
  ANA693
  ถึง สนามบินยามากุจิอุเบะ
12:00
 • 12:30 → 14:25 ( 1โมง 55นาที )
  JAL293
  ถึง สนามบินยามากุจิอุเบะ
 • 12:45 → 14:35 ( 1โมง 50นาที )
  SFJ13
  ถึง สนามบินยามากุจิอุเบะ
15:00
 • 15:15 → 17:00 ( 1โมง 45นาที )
  ANA697
  ถึง สนามบินยามากุจิอุเบะ
16:00
 • 16:35 → 18:25 ( 1โมง 50นาที )
  JAL295
  ถึง สนามบินยามากุจิอุเบะ
17:00
 • 17:40 → 19:30 ( 1โมง 50นาที )
  SFJ15
  ถึง สนามบินยามากุจิอุเบะ
18:00
 • 18:55 → 20:50 ( 1โมง 55นาที )
  JAL297
  ถึง สนามบินยามากุจิอุเบะ
19:00
 • 19:10 → 21:00 ( 1โมง 50นาที )
  ANA699
  ถึง สนามบินยามากุจิอุเบะ