สนามบินยามากุจิอุเบะ ถึง สนามบินฮาเนดะ

สายการบิน([โตเกียว]สนามบินฮาเนดะ-สนามบินยามากูชิอุเบะ) ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • JAL : 1โมง 30นาที ~
 • ANA : 1โมง 35นาที ~
 • SFJ : 1โมง 40นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
7:00
 • 07:40 → 09:10 ( 1โมง 30นาที )
  JAL290
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
 • 07:40 → 09:15 ( 1โมง 35นาที )
  ANA692
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
9:00
 • 09:40 → 11:20 ( 1โมง 40นาที )
  SFJ12
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
10:00
 • 10:30 → 12:00 ( 1โมง 30นาที )
  JAL292
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
12:00
 • 12:40 → 14:15 ( 1โมง 35นาที )
  ANA696
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
15:00
 • 15:00 → 16:35 ( 1โมง 35นาที )
  JAL294
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
 • 15:15 → 17:00 ( 1โมง 45นาที )
  SFJ14
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
17:00
 • 17:50 → 19:25 ( 1โมง 35นาที )
  ANA700
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
19:00
 • 19:00 → 20:35 ( 1โมง 35นาที )
  JAL296
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
20:00
 • 20:05 → 21:45 ( 1โมง 40นาที )
  SFJ16
  ถึง สนามบินฮาเนดะ