บัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะประจำจังหวัดโออิตะ

ราคากิจกรรม

250 เยน〜

เกี่ยวกับกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม
บัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะประจำจังหวัดโออิตะ
ให้บริการโดย Klook

การเดินทาง

     ไม่มีสถานีอยู่ใกล้เคียง ไม่มีป้ายรถบัสอยู่ใกล้เคียง ไม่มีที่จอดรถอยู่ใกล้เคียง ไม่มี IC อยู่ใกล้เคียง

     บัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะประจำจังหวัดโออิตะ

     ราคากิจกรรม

     250 เยน〜

     ดำเนินการสำรองห้องพัก