โมโทมาจิ (สายฮันชิน)

สายหลักฮันชิน สำหรับ อุเมดะ (สายฮันชิน)/โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 直通特急 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  4

 • 54
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
 • 5

 • 14
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  32
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  50
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  56
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
 • 6

 • 03
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  11
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  16
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  26
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  30
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  37
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  40
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  50
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  53
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
 • 7

 • 03
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  06
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  15
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  19
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  27
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  30
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  39
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  42
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  49
  特急
  阪神本線特急
  โกเบ ซันโนะมิยะ (สายฮันชิน)
  52
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  55
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
 • 8

 • 01
  特急
  阪神本線特急
  โกเบ ซันโนะมิยะ (สายฮันชิน)
  04
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  07
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  13
  特急
  阪神本線特急
  โกเบ ซันโนะมิยะ (สายฮันชิน)
  16
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  19
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  25
  特急
  阪神本線特急
  โกเบ ซันโนะมิยะ (สายฮันชิน)
  28
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  31
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  37
  特急
  阪神本線特急
  โกเบ ซันโนะมิยะ (สายฮันชิน)
  40
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  43
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  52
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  55
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  59
  普通
  阪神本線
  โกเบ ซันโนะมิยะ (สายฮันชิน)
 • 9

 • 03
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  07
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  17
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  20
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  29
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  32
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  40
  特急
  阪神本線特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  43
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  51
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  55
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
 • 10

 • 01
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  06
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  14
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  18
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  27
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  30
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  37
  特急
  阪神本線特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  41
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  46
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  51
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  57
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
 • 11

 • 01
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  07
  特急
  阪神本線特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  11
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  16
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  21
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  27
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  31
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  37
  特急
  阪神本線特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  41
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  46
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  51
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  57
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
 • 12

 • 01
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  07
  特急
  阪神本線特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  11
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  16
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  21
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  27
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  31
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  37
  特急
  阪神本線特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  41
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  46
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  51
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  57
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
 • 13

 • 01
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  07
  特急
  阪神本線特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  11
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  16
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  21
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  27
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  31
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  37
  特急
  阪神本線特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  41
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  46
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  51
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  57
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
 • 14

 • 01
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  07
  特急
  阪神本線特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  11
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  16
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  21
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  27
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  31
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  37
  特急
  阪神本線特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  41
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  46
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  51
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  57
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
 • 15

 • 01
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  07
  特急
  阪神本線特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  11
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  16
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  21
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  27
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  31
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  37
  特急
  阪神本線特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  41
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  46
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  51
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  57
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
 • 16

 • 01
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  07
  特急
  阪神本線特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  11
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  16
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  21
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  24
  普通
  阪神本線
  โกเบ ซันโนะมิยะ (สายฮันชิน)
  27
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  31
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  37
  特急
  阪神本線特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  42
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  46
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  51
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  57
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
 • 17

 • 01
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  07
  特急
  阪神本線特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  11
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  16
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  21
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  27
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  31
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  37
  特急
  阪神本線特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  41
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  46
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  50
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  54
  特急
  阪神本線特急
  โกเบ ซันโนะมิยะ (สายฮันชิน)
  57
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
 • 18

 • 01
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  06
  特急
  阪神本線特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  10
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  16
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  21
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  25
  特急
  阪神本線特急
  โกเบ ซันโนะมิยะ (สายฮันชิน)
  28
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  31
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  37
  特急
  阪神本線特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  41
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  46
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  50
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  56
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
 • 19

 • 01
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  04
  普通
  阪神本線
  โกเบ ซันโนะมิยะ (สายฮันชิน)
  07
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  12
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  20
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  24
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  32
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  36
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  40
  普通
  阪神本線
  โกเบ ซันโนะมิยะ (สายฮันชิน)
  44
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  48
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  56
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
 • 20

 • 00
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  03
  普通
  阪神本線
  โกเบ ซันโนะมิยะ (สายฮันชิน)
  08
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  11
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  20
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  24
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  32
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  35
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  39
  普通
  阪神本線
  โกเบ ซันโนะมิยะ (สายฮันชิน)
  44
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  48
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  56
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  59
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
 • 21

 • 03
  普通
  阪神本線
  โกเบ ซันโนะมิยะ (สายฮันชิน)
  08
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  12
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  19
  特急
  阪神本線特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  24
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  32
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  35
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  44
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  48
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  51
  普通
  阪神本線
  โกเบ ซันโนะมิยะ (สายฮันชิน)
  56
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
 • 22

 • 00
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  04
  普通
  阪神本線
  โกเบ ซันโนะมิยะ (สายฮันชิน)
  08
  特急
  阪神本線特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  12
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  19
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  24
  普通
  阪神本線
  อามางาซากิ (สายฮันชิน)
  31
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  35
  普通
  阪神本線
  โกเบ ซันโนะมิยะ (สายฮันชิน)
  37
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  45
  特急
  阪神本線特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  53
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  59
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
 • 23

 • 08
  普通
  阪神本線
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  14
  特急
  阪神本線特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  23
  普通
  阪神本線
  อามางาซากิ (สายฮันชิน)
  29
  直通特急
  阪神本線直通特急
  อุเมดะ (สายฮันชิน)
  40
  普通
  阪神本線
  อามางาซากิ (สายฮันชิน)
  53
  普通
  阪神本線
  อามางาซากิ (สายฮันชิน)
 • 0

 • 00
  直通特急
  阪神本線直通特急
  มิคาเกะ (สายฮันชิน)
  12
  普通
  阪神本線
  มิคาเกะ (สายฮันชิน)