ไมบาระ

JR โฮคุริกุสายหลัก สำหรับ นากะฮามะ/สึรุกะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด รถไฟธรรมดา รถไฟเร็วสายใหม่
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 41
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  โอมิชิโอสึ
 • 6

 • 11
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  สึรุกะ
  52
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  สึรุกะ
 • 8

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  สึรุกะ
  34
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  สึรุกะ
 • 9

 • 00
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR北陸本線新快速
  โอมิชิโอสึ
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  สึรุกะ
 • 10

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  โอมิชิโอสึ
 • 11

 • 01
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR北陸本線新快速
  โอมิชิโอสึ
 • 12

 • 01
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR北陸本線新快速
  โอมิชิโอสึ
 • 13

 • 01
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR北陸本線新快速
  โอมิชิโอสึ
 • 14

 • 01
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR北陸本線新快速
  โอมิชิโอสึ
 • 15

 • 01
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR北陸本線新快速
  โอมิชิโอสึ
 • 16

 • 01
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR北陸本線新快速
  โอมิชิโอสึ
 • 17

 • 01
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR北陸本線新快速
  สึรุกะ
 • 18

 • 02
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR北陸本線新快速
  สึรุกะ
 • 19

 • 02
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR北陸本線新快速
  สึรุกะ
 • 20

 • 04
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR北陸本線新快速
  สึรุกะ
 • 23

 • 08
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  สึรุกะ