ไมบาระ ถึง คิโนะโมโตะ

JR โฮคุริกุสายหลัก ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • JR โฮคุริกุสายหลัก : 23นาที ~
 • JR北陸本線新快速 : 23นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
5:00
 • 05:41 → 06:04 ( 23นาที )
  JR北陸本線
  ถึง โอมิชิโอสึ
6:00
 • 06:11 → 06:34 ( 23นาที )
  JR北陸本線
  ถึง สึรุกะ
 • 06:52 → 07:16 ( 24นาที )
  JR北陸本線
  ถึง สึรุกะ
8:00
 • 08:04 → 08:36 ( 32นาที )
  JR北陸本線
  ถึง สึรุกะ
 • 08:34 → 08:58 ( 24นาที )
  JR北陸本線
  ถึง สึรุกะ
9:00
 • 09:00 → 09:23 ( 23นาที )
  JR北陸本線新快速
  ถึง โอมิชิโอสึ
 • 09:30 → 09:54 ( 24นาที )
  JR北陸本線
  ถึง สึรุกะ
10:00
 • 10:05 → 10:28 ( 23นาที )
  JR北陸本線
  ถึง โอมิชิโอสึ
11:00
 • 11:01 → 11:25 ( 24นาที )
  JR北陸本線新快速
  ถึง โอมิชิโอสึ
12:00
 • 12:01 → 12:25 ( 24นาที )
  JR北陸本線新快速
  ถึง โอมิชิโอสึ
13:00
 • 13:01 → 13:25 ( 24นาที )
  JR北陸本線新快速
  ถึง โอมิชิโอสึ
14:00
 • 14:01 → 14:25 ( 24นาที )
  JR北陸本線新快速
  ถึง โอมิชิโอสึ
15:00
 • 15:01 → 15:25 ( 24นาที )
  JR北陸本線新快速
  ถึง โอมิชิโอสึ
16:00
 • 16:01 → 16:25 ( 24นาที )
  JR北陸本線新快速
  ถึง โอมิชิโอสึ
17:00
 • 17:01 → 17:25 ( 24นาที )
  JR北陸本線新快速
  ถึง สึรุกะ
18:00
 • 18:02 → 18:25 ( 23นาที )
  JR北陸本線新快速
  ถึง สึรุกะ
19:00
 • 19:02 → 19:25 ( 23นาที )
  JR北陸本線新快速
  ถึง สึรุกะ
20:00
 • 20:04 → 20:27 ( 23นาที )
  JR北陸本線新快速
  ถึง สึรุกะ
23:00
 • 23:08 → 23:32 ( 24นาที )
  JR北陸本線
  ถึง สึรุกะ