เท็นโนจิ

โอซาก้าเมโทร สายมิโดซุจิ สำหรับ เอะซากะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 03
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  12
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เอะซากะ
  22
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  32
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เอะซากะ
  42
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  52
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 6

 • 02
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  13
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  22
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  26
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  31
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  35
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  38
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  42
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  46
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  50
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  54
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  58
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 7

 • 01
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  05
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  09
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  12
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  16
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  19
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  22
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  25
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  28
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  31
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  34
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  37
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  40
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  43
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  46
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  49
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  52
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  55
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  58
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
 • 8

 • 01
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  04
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  07
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  10
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  13
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  16
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  19
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  22
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  25
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  28
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  31
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  34
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  37
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  40
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  43
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  46
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  50
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  53
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  57
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 9

 • 01
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  05
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  09
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  13
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  17
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  21
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  25
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  29
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  33
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  37
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  40
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  44
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  47
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  51
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  55
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  59
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 10

 • 03
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  07
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  11
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  15
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  19
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  23
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  27
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  31
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  35
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  39
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  43
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  47
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  51
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  55
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  59
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
 • 11

 • 03
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  07
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  11
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  15
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  19
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  23
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  27
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  31
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  35
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  39
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  43
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  47
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  51
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  55
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  59
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 12

 • 03
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  07
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  11
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  15
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  19
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  23
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  27
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  31
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  35
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  39
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  43
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  47
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  51
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  55
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  59
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
 • 13

 • 03
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  07
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  11
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  15
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  19
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  23
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  27
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  31
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  35
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  39
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  43
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  47
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  51
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  55
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  59
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 14

 • 03
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  07
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  11
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  15
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  19
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  23
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  27
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  31
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  35
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  39
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  43
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  47
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  51
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  55
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  59
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
 • 15

 • 03
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  07
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  11
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  15
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  19
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  23
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  27
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  31
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  35
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  39
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  43
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  47
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  51
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  55
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  59
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 16

 • 03
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  07
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  11
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  14
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  17
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  21
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  24
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  27
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  31
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  34
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  38
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  41
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  45
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  48
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  52
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  54
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  57
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 17

 • 00
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  03
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  06
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  09
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  12
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  15
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  18
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  21
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  24
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  27
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  30
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  33
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  36
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  39
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  42
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  45
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  48
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  51
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  54
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  57
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 18

 • 00
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  03
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  06
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  09
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  12
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  15
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  18
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  21
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  24
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  27
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  30
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  33
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  36
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  39
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  42
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  45
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  48
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  52
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  55
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  58
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 19

 • 02
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  06
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  10
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  14
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  18
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  22
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  26
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  30
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  34
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  38
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  42
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  46
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  50
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  54
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  58
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
 • 20

 • 02
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  06
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  10
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  14
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  18
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  22
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  26
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  31
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  35
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  39
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  44
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  48
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  53
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  58
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
 • 21

 • 03
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  08
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  13
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  18
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  23
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  28
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  33
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  38
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  43
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  48
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  53
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  58
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
 • 22

 • 03
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  08
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  13
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  18
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  23
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  28
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  33
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  38
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  43
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  48
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  53
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  58
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
 • 23

 • 03
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  08
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เอะซากะ
  13
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
  18
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  23
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ
  28
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เอะซากะ
  33
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
  40
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  51
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
 • 0

 • 03
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินโอซากะ