โอมิยะ (ไซตามะ)

JR โตโฮะกุรถไฟหัวกระสุน สำหรับ โตเกียว

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 40
  นาซูโนะ
  なすの252号
  โตเกียว
  56
  นาซูโนะ
  なすの254号
  โตเกียว
 • 7

 • 08
  นาซูโนะ
  なすの256号
  โตเกียว
  20
  นาซูโนะ
  なすの258号
  โตเกียว
  32
  นาซูโนะ
  なすの260号
  โตเกียว
  40
  นาซูโนะ
  なすの262号
  โตเกียว
  44
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ2号
  โตเกียว
  52
  ยามาบีโกะ
  やまびこ202号
  โตเกียว
 • 8

 • 04
  นาซูโนะ
  なすの264号
  โตเกียว
  12
  ยามาบีโกะ
  やまびこ204号
  โตเกียว
  20
  นาซูโนะ
  なすの266号
  โตเกียว
  32
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ102号
  โตเกียว
  40
  ยามาบีโกะ
  やまびこ206号
  โตเกียว
  48
  ชุบาสะ
  つばさ122号
  โตเกียว
  48
  ยามาบีโกะ
  やまびこ122号
  โตเกียว
 • 9

 • 00
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ4号
  โตเกียว
  04
  นาซูโนะ
  なすの268号
  โตเกียว
  14
  ชุบาสะ
  つばさ124号
  โตเกียว
  14
  ยามาบีโกะ
  やまびこ124号
  โตเกียว
  26
  โคมาจิ
  こまち6号
  โตเกียว
  26
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ6号
  โตเกียว
  36
  ยามาบีโกะ
  やまびこ208号
  โตเกียว
  44
  ยามาบีโกะ
  やまびこ126号
  โตเกียว
 • 10

 • 00
  ยามาบีโกะ
  やまびこ50号
  โตเกียว
  08
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ8号
  โตเกียว
  24
  ชุบาสะ
  つばさ128号
  โตเกียว
  24
  ยามาบีโกะ
  やまびこ128号
  โตเกียว
  40
  โคมาจิ
  こまち10号
  โตเกียว
  40
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ10号
  โตเกียว
  44
  นาซูโนะ
  なすの270号
  โตเกียว
  52
  ยามาบีโกะ
  やまびこ52号
  โตเกียว
 • 11

 • 00
  ยามาบีโกะ
  やまびこ54号
  โตเกียว
  20
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ12号
  โตเกียว
  24
  ชุบาสะ
  つばさ132号
  โตเกียว
  24
  ยามาบีโกะ
  やまびこ132号
  โตเกียว
  32
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ108号
  โตเกียว
  44
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ14号
  โตเกียว
  44
  โคมาจิ
  こまち14号
  โตเกียว
  52
  นาซูโนะ
  なすの272号
  โตเกียว
 • 12

 • 00
  ยามาบีโกะ
  やまびこ134号
  โตเกียว
  24
  ชุบาสะ
  つばさ136号
  โตเกียว
  40
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ16号
  โตเกียว
  40
  โคมาจิ
  こまち16号
  โตเกียว
  52
  นาซูโนะ
  なすの274号
  โตเกียว
 • 13

 • 00
  ยามาบีโกะ
  やまびこ56号
  โตเกียว
  24
  ชุบาสะ
  つばさ138号
  โตเกียว
  24
  ยามาบีโกะ
  やまびこ138号
  โตเกียว
  44
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ18号
  โตเกียว
  44
  โคมาจิ
  こまち18号
  โตเกียว
  52
  ยามาบีโกะ
  やまびこ212号
  โตเกียว
 • 14

 • 00
  ยามาบีโกะ
  やまびこ58号
  โตเกียว
  24
  ชุบาสะ
  つばさ140号
  โตเกียว
  24
  ยามาบีโกะ
  やまびこ140号
  โตเกียว
  40
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ22号
  โตเกียว
  40
  โคมาจิ
  こまち22号
  โตเกียว
  52
  นาซูโนะ
  なすの276号
  โตเกียว
 • 15

 • 00
  ยามาบีโกะ
  やまびこ60号
  โตเกียว
  24
  ชุบาสะ
  つばさ142号
  โตเกียว
  24
  ยามาบีโกะ
  やまびこ142号
  โตเกียว
  40
  โคมาจิ
  こまち24号
  โตเกียว
  40
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ24号
  โตเกียว
  52
  ยามาบีโกะ
  やまびこ214号
  โตเกียว
 • 16

 • 00
  ยามาบีโกะ
  やまびこ62号
  โตเกียว
  08
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ26号
  โตเกียว
  24
  ชุบาสะ
  つばさ144号
  โตเกียว
  24
  ยามาบีโกะ
  やまびこ144号
  โตเกียว
  40
  โคมาจิ
  こまち28号
  โตเกียว
  40
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ28号
  โตเกียว
  52
  นาซูโนะ
  なすの278号
  โตเกียว
 • 17

 • 00
  ยามาบีโกะ
  やまびこ64号
  โตเกียว
  08
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ30号
  โตเกียว
  24
  ชุบาสะ
  つばさ146号
  โตเกียว
  24
  ยามาบีโกะ
  やまびこ146号
  โตเกียว
  40
  โคมาจิ
  こまち32号
  โตเกียว
  40
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ32号
  โตเกียว
  52
  ยามาบีโกะ
  やまびこ216号
  โตเกียว
 • 18

 • 00
  ยามาบีโกะ
  やまびこ66号
  โตเกียว
  08
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ60号
  โตเกียว
  12
  ชุบาสะ
  つばさ148号
  โตเกียว
  24
  ชุบาสะ
  つばさ150号
  โตเกียว
  24
  ยามาบีโกะ
  やまびこ150号
  โตเกียว
  32
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ110号
  โตเกียว
  40
  โคมาจิ
  こまち34号
  โตเกียว
  40
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ34号
  โตเกียว
  52
  นาซูโนะ
  なすの280号
  โตเกียว
 • 19

 • 04
  ยามาบีโกะ
  やまびこ152号
  โตเกียว
  24
  ชุบาสะ
  つばさ154号
  โตเกียว
  24
  ยามาบีโกะ
  やまびこ154号
  โตเกียว
  32
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ112号
  โตเกียว
  40
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ38号
  โตเกียว
  40
  โคมาจิ
  こまち38号
  โตเกียว
  56
  นาซูโนะ
  なすの282号
  โตเกียว
 • 20

 • 08
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ40号
  โตเกียว
  08
  โคมาจิ
  こまち40号
  โตเกียว
  19
  ยามาบีโกะ
  やまびこ218号
  โตเกียว
  24
  ชุบาสะ
  つばさ156号
  โตเกียว
  24
  ยามาบีโกะ
  やまびこ156号
  โตเกียว
  40
  โคมาจิ
  こまち42号
  โตเกียว
  40
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ42号
  โตเกียว
  48
  ยามาบีโกะ
  やまびこ68号
  โตเกียว
 • 21

 • 02
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ44号
  โตเกียว
  20
  ยามาบีโกะ
  やまびこ220号
  โตเกียว
  36
  ยามาบีโกะ
  やまびこ70号
  โตเกียว
  40
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ46号
  โตเกียว
  40
  โคมาจิ
  こまち46号
  โตเกียว
 • 22

 • 00
  ชุบาสะ
  つばさ158号
  โตเกียว
  24
  ยามาบีโกะ
  やまびこ222号
  โตเกียว
  40
  โคมาจิ
  こまち48号
  โตเกียว
  40
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ48号
  โตเกียว
  56
  ยามาบีโกะ
  やまびこ72号
  โตเกียว
 • 23

 • 04
  ชุบาสะ
  つばさ160号
  โตเกียว
  19
  ยามาบีโกะ
  やまびこ74号
  โตเกียว