โอมิยะ (ไซตามะ)

JR โฮคุริคุชินคันเซ็น(ผ่านทางนากาโน่) สำหรับ นากาโน่/คานาซาวะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด かがやき はくたか あさま
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 41
  かがやき
  かがやき501号
  คานาซาวะ
  53
  はくたか
  はくたか551号
  คานาซาวะ
 • 7

 • 17
  あさま
  あさま601号
  นากาโน่
  45
  かがやき
  かがやき503号
  คานาซาวะ
  49
  あさま
  あさま603号
  นากาโน่
 • 8

 • 17
  はくたか
  はくたか553号
  คานาซาวะ
  37
  かがやき
  かがやき521号
  คานาซาวะ
 • 9

 • 01
  かがやき
  かがやき505号
  คานาซาวะ
  09
  はくたか
  はくたか555号
  คานาซาวะ
  28
  あさま
  あさま605号
  นากาโน่
  45
  かがやき
  かがやき507号
  คานาซาวะ
  57
  はくたか
  はくたか557号
  คานาซาวะ
 • 10

 • 09
  あさま
  あさま607号
  นากาโน่
  47
  かがやき
  かがやき509号
  คานาซาวะ
  57
  はくたか
  はくたか559号
  คานาซาวะ
 • 11

 • 29
  あさま
  あさま609号
  นากาโน่
  49
  はくたか
  はくたか561号
  คานาซาวะ
 • 12

 • 29
  あさま
  あさま611号
  นากาโน่
  49
  はくたか
  はくたか563号
  คานาซาวะ
 • 13

 • 29
  あさま
  あさま613号
  นากาโน่
  49
  はくたか
  はくたか565号
  คานาซาวะ
 • 14

 • 29
  あさま
  あさま615号
  นากาโน่
  49
  はくたか
  はくたか567号
  คานาซาวะ
 • 15

 • 29
  あさま
  あさま617号
  นากาโน่
  49
  はくたか
  はくたか569号
  คานาซาวะ
 • 16

 • 17
  あさま
  あさま619号
  นากาโน่
  49
  かがやき
  かがやき511号
  คานาซาวะ
  57
  はくたか
  はくたか571号
  คานาซาวะ
 • 17

 • 17
  あさま
  あさま621号
  นากาโน่
  49
  かがやき
  かがやき513号
  คานาซาวะ
  57
  あさま
  あさま623号
  นากาโน่
 • 18

 • 29
  はくたか
  はくたか573号
  คานาซาวะ
  49
  かがやき
  かがやき515号
  คานาซาวะ
 • 19

 • 05
  あさま
  あさま625号
  นากาโน่
  29
  はくたか
  はくたか575号
  คานาซาวะ
  49
  かがやき
  かがやき517号
  คานาซาวะ
  57
  あさま
  あさま627号
  นากาโน่
 • 20

 • 37
  はくたか
  はくたか577号
  คานาซาวะ
 • 21

 • 01
  あさま
  あさま629号
  นากาโน่
  29
  かがやき
  かがやき519号
  คานาซาวะ
  53
  あさま
  あさま631号
  นากาโน่
 • 22

 • 33
  あさま
  あさま633号
  นากาโน่