โอมิยะ (ไซตามะ)

JR ไซเกวเส้น สำหรับ ชินจูกุ/โอซากิ/ชินกิบะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 通勤快速 快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 12
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  19
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  28
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  37
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  45
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  51
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  58
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
 • 6

 • 02
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  06
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  12
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  ชินกิบะ
  16
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  22
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  27
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  32
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  37
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  43
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  ชินจูกุ
  45
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  52
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
 • 7

 • 00
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  ชินกิบะ
  02
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  07
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  11
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  ชินกิบะ
  17
  普通
  JR埼京線
  เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
  21
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  26
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  ชินกิบะ
  30
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  36
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  43
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  ชินกิบะ
  44
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  51
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  59
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  ชินกิบะ
 • 8

 • 00
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  08
  普通
  JR埼京線
  เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
  17
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  ชินกิบะ
  18
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  24
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  30
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  ชินกิบะ
  35
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  45
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  ชินกิบะ
  49
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  59
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  ชินกิบะ
 • 9

 • 03
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  16
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  ชินจูกุ
  17
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  29
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  35
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  ชินกิบะ
  40
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  49
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  56
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  ชินกิบะ
 • 10

 • 02
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  11
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  19
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  29
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  39
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  49
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
 • 11

 • 00
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  09
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  19
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  29
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  39
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  49
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  59
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
 • 12

 • 09
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  19
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  29
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  39
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  49
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  59
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
 • 13

 • 09
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  19
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  29
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  39
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  49
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  59
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
 • 14

 • 09
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  19
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  29
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  39
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  49
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  59
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
 • 15

 • 09
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  19
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  29
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  39
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  49
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  59
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
 • 16

 • 09
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  19
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  28
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  36
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  48
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  56
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
 • 17

 • 03
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  10
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  ชินกิบะ
  13
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  19
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  23
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  30
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  ชินกิบะ
  33
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  43
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  50
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  ชินกิบะ
  53
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
 • 18

 • 03
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  10
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  ชินกิบะ
  13
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  23
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  30
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  ชินกิบะ
  33
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  43
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  50
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  ชินกิบะ
  53
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
 • 19

 • 03
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  10
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  ชินกิบะ
  13
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  23
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  30
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  ชินกิบะ
  33
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  43
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  50
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  ชินกิบะ
  53
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
 • 20

 • 02
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  10
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  ชินกิบะ
  12
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  22
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  30
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  ชินกิบะ
  32
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  42
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  50
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  ชินกิบะ
  52
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
 • 21

 • 02
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  10
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  ชินกิบะ
  12
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  22
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  30
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  ชินกิบะ
  32
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  42
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  50
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  ชินกิบะ
  52
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
 • 22

 • 00
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  10
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  20
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  30
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  40
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  50
  普通
  JR埼京線
  โอซากิ
 • 23

 • 00
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  10
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  24
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ