โอมิยะ (ไซตามะ) ถึง ชินจูกุ

JR ไซเกวเส้น ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • JR埼京線快速 : 36นาที ~
 • JR ไซเกวเส้น : 38นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
5:00
 • 05:12 → 05:50 ( 38นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 05:26 → 06:04 ( 38นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 05:37 → 06:16 ( 39นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 05:45 → 06:26 ( 41นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 05:54 → 06:36 ( 42นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
6:00
 • 06:01 → 06:42 ( 41นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 06:09 → 06:47 ( 38นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 06:14 → 06:55 ( 41นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินกิบะ
 • 06:23 → 07:04 ( 41นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินกิบะ
 • 06:29 → 07:08 ( 39นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 06:34 → 07:14 ( 40นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 06:42 → 07:22 ( 40นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินกิบะ
 • 06:49 → 07:27 ( 38นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 06:57 → 07:38 ( 41นาที )
  JR埼京線
  ถึง เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
7:00
 • 07:03 → 07:43 ( 40นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 07:09 → 07:46 ( 37นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 07:16 → 07:56 ( 40นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินกิบะ
 • 07:23 → 08:02 ( 39นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 07:29 → 08:07 ( 38นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
 • 07:36 → 08:16 ( 40นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินกิบะ
 • 07:43 → 08:21 ( 38นาที )
  JR埼京線
  ถึง เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
 • 07:49 → 08:26 ( 37นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 07:57 → 08:36 ( 39นาที )
  JR埼京線
  ถึง เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
8:00
 • 08:03 → 08:42 ( 39นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินกิบะ
 • 08:09 → 08:48 ( 39นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 08:17 → 08:57 ( 40นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินกิบะ
 • 08:23 → 09:02 ( 39นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 08:29 → 09:06 ( 37นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 08:37 → 09:17 ( 40นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินกิบะ
 • 08:43 → 09:22 ( 39นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 08:49 → 09:26 ( 37นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 08:57 → 09:37 ( 40นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินกิบะ
9:00
 • 09:03 → 09:43 ( 40นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 09:09 → 09:46 ( 37นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 09:19 → 10:01 ( 42นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 09:29 → 10:07 ( 38นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 09:39 → 10:22 ( 43นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 09:49 → 10:26 ( 37นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 09:59 → 10:41 ( 42นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
10:00
 • 10:09 → 10:48 ( 39นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 10:19 → 11:02 ( 43นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 10:29 → 11:06 ( 37นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 10:39 → 11:21 ( 42นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 10:49 → 11:26 ( 37นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 10:59 → 11:41 ( 42นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
11:00
 • 11:09 → 11:48 ( 39นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 11:19 → 12:02 ( 43นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 11:29 → 12:06 ( 37นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 11:39 → 12:21 ( 42นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 11:49 → 12:28 ( 39นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 11:59 → 12:41 ( 42นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
12:00
 • 12:09 → 12:51 ( 42นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 12:19 → 13:01 ( 42นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 12:29 → 13:05 ( 36นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 12:39 → 13:21 ( 42นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 12:49 → 13:26 ( 37นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 12:59 → 13:41 ( 42นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
13:00
 • 13:09 → 13:48 ( 39นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 13:19 → 14:02 ( 43นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 13:29 → 14:06 ( 37นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 13:39 → 14:21 ( 42นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 13:49 → 14:27 ( 38นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 13:59 → 14:41 ( 42นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
14:00
 • 14:09 → 14:48 ( 39นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 14:19 → 15:01 ( 42นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 14:29 → 15:05 ( 36นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 14:39 → 15:21 ( 42นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 14:49 → 15:27 ( 38นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 14:59 → 15:41 ( 42นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
15:00
 • 15:09 → 15:48 ( 39นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 15:19 → 16:02 ( 43นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 15:29 → 16:06 ( 37นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 15:39 → 16:21 ( 42นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 15:49 → 16:25 ( 36นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 15:59 → 16:40 ( 41นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
16:00
 • 16:09 → 16:48 ( 39นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 16:19 → 17:01 ( 42นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 16:29 → 17:06 ( 37นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 16:39 → 17:21 ( 42นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินกิบะ
 • 16:49 → 17:27 ( 38นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 16:59 → 17:43 ( 44นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินกิบะ
17:00
 • 17:09 → 17:46 ( 37นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 17:19 → 18:02 ( 43นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 17:29 → 18:07 ( 38นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 17:39 → 18:22 ( 43นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินกิบะ
 • 17:49 → 18:27 ( 38นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 17:59 → 18:41 ( 42นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
18:00
 • 18:09 → 18:47 ( 38นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 18:19 → 19:01 ( 42นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 18:29 → 19:05 ( 36นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 18:39 → 19:22 ( 43นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 18:49 → 19:26 ( 37นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 18:59 → 19:41 ( 42นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
19:00
 • 19:09 → 19:47 ( 38นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 19:19 → 20:00 ( 41นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินกิบะ
 • 19:29 → 20:09 ( 40นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 19:39 → 20:21 ( 42นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 19:49 → 20:26 ( 37นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 19:59 → 20:40 ( 41นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
20:00
 • 20:09 → 20:47 ( 38นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 20:19 → 21:00 ( 41นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 20:29 → 21:08 ( 39นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 20:39 → 21:21 ( 42นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 20:49 → 21:27 ( 38นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 20:59 → 21:40 ( 41นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
21:00
 • 21:09 → 21:47 ( 38นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 21:19 → 22:00 ( 41นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 21:29 → 22:08 ( 39นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 21:39 → 22:21 ( 42นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 21:49 → 22:28 ( 39นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 21:59 → 22:43 ( 44นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
22:00
 • 22:09 → 22:48 ( 39นาที )
  JR埼京線快速
  ถึง ชินกิบะ
 • 22:19 → 23:01 ( 42นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินกิบะ
 • 22:31 → 23:10 ( 39นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินกิบะ
 • 22:41 → 23:23 ( 42นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
23:00
 • 23:01 → 23:40 ( 39นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 23:12 → 23:51 ( 39นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ
 • 23:24 → 00:03 ( 39นาที )
  JR埼京線
  ถึง ชินจูกุ