โอกากิ

JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ) สำหรับ กิฟุ/นาโกย่า

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 区間快速 新快速 ライナー 快速 特急 特別快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 00
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  22
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  ฮามะมัตสึ
  32
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  ฮามะมัตสึ
  32
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  ทาเกะโทโยะ
  42
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  51
  区間快速
  JR東海道本線区間快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
 • 6

 • 08
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  13
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  24
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  38
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  44
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  โอกาซากิ
  53
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  56
  ライナー
  ホームライナー大垣2号
  นาโกย่า
 • 7

 • 01
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  05
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  โอกาซากิ
  11
  区間快速
  JR東海道本線区間快速(熱海-米原)
  ฮามะมัตสึ
  17
  快速
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  นาโกย่า
  22
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  27
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  โอกาซากิ
  32
  区間快速
  JR東海道本線区間快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  37
  快速
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  นาโกย่า
  42
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  47
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  คาซาเดระ
  52
  快速
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  นาโกย่า
  56
  ライナー
  ホームライナー大垣4号
  นาโกย่า
 • 8

 • 02
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  14
  快速
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  18
  特急
  しらさぎ2号
  นาโกย่า
  30
  快速
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โอบุ
  40
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  56
  快速
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
 • 9

 • 11
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  26
  快速
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  41
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  47
  特急
  ひだ25号
  ทาคายามะ
  56
  快速
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
 • 10

 • 11
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  17
  特急
  しらさぎ4号
  นาโกย่า
  26
  快速
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  41
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  56
  快速
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
 • 11

 • 11
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  26
  快速
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  41
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  56
  快速
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
 • 12

 • 11
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  17
  特急
  しらさぎ6号
  นาโกย่า
  26
  快速
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  41
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  56
  快速
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
 • 13

 • 11
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  26
  快速
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  41
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  56
  快速
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
 • 14

 • 11
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  17
  特急
  しらさぎ8号
  นาโกย่า
  26
  快速
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  41
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  56
  快速
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
 • 15

 • 11
  特別快速
  JR東海道本線特別快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  26
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  41
  特別快速
  JR東海道本線特別快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  56
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
 • 16

 • 11
  特別快速
  JR東海道本線特別快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  17
  特急
  しらさぎ10号
  นาโกย่า
  26
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  41
  特別快速
  JR東海道本線特別快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  56
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
 • 17

 • 11
  特別快速
  JR東海道本線特別快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  17
  特急
  しらさぎ12号
  นาโกย่า
  23
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  34
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  44
  特別快速
  JR東海道本線特別快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  59
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
 • 18

 • 11
  特別快速
  JR東海道本線特別快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  23
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  34
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  44
  特別快速
  JR東海道本線特別快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  53
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
 • 19

 • 08
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  16
  特急
  しらさぎ14号
  นาโกย่า
  23
  特別快速
  JR東海道本線特別快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  38
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  53
  特別快速
  JR東海道本線特別快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
 • 20

 • 08
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  23
  特別快速
  JR東海道本線特別快速(熱海-米原)
  ฮามะมัตสึ
  38
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  53
  特別快速
  JR東海道本線特別快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
 • 21

 • 08
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  20
  特急
  しらさぎ16号
  นาโกย่า
  23
  特別快速
  JR東海道本線特別快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  38
  快速
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  53
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
 • 22

 • 08
  快速
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  23
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  48
  快速
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  59
  快速
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โอกาซากิ
 • 23

 • 17
  快速
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  36
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  นาโกย่า