อาโอโตะ

สายหลักเคอิเซอิ สำหรับ เคเซฟุนะบาชิ/สนามบินนาริตะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 AC特急 快速 特急 有料特急 快特
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 21
  普通
  京成本線
  สนามบินนาริตะ
  30
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  42
  普通
  京成本線
  สนามบินนาริตะ
  46
  普通
  京成押上線
  อินบะนิฮนอิได
 • 6

 • 02
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  03
  普通
  京成本線
  เคเซนาริตะ
  07
  普通
  京成押上線
  อินบะนิฮนอิได
  19
  普通
  京成本線
  ชิฮาระได
  23
  快速
  京成本線快速
  สนามบินนาริตะ
  25
  普通
  京成押上線
  อินบะนิฮนอิได
  30
  普通
  京成本線
  เคเซนาริตะ
  35
  普通
  京成押上線
  เคเซทาคาซาโกะ
  43
  普通
  京成本線
  เคเซอุซูอิ
  43
  普通
  京成押上線
  อินบะนิฮนอิได
  50
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  52
  普通
  京成本線
  ชิบะยามะชิโยดะ
 • 7

 • 01
  特急
  京成本線特急
  สนามบินนาริตะ
  01
  普通
  京成押上線
  อินบะนิฮนอิได
  07
  普通
  京成本線
  เคเซนาริตะ
  11
  普通
  京成本線
  เคเซทาคาซาโกะ
  19
  普通
  京成本線
  เคเซทาคาซาโกะ
  20
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  23
  特急
  京成本線特急
  สนามบินนาริตะ
  25
  普通
  京成押上線
  อินบะนิฮนอิได
  27
  普通
  京成本線
  ชิบะยามะชิโยดะ
  33
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー11号
  สนามบินนาริตะ
  36
  普通
  京成本線
  เคเซโอวาดะ
  36
  普通
  京成押上線
  เคเซทาคาซาโกะ
  41
  特急
  京成本線特急
  สนามบินนาริตะ
  41
  普通
  京成押上線
  อินไซมากิโนะฮาระ
  43
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  46
  普通
  京成本線
  โซโกะซันโด
  50
  普通
  京成押上線
  เคเซทาคาซาโกะ
  51
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  56
  普通
  京成押上線
  เคเซทาคาซาโกะ
 • 8

 • 01
  普通
  京成本線
  เคเซอุซูอิ
  05
  特急
  京成本線特急
  สนามบินนาริตะ
  05
  普通
  京成押上線
  อินบะนิฮนอิได
  08
  普通
  京成本線
  เคเซทาคาซาโกะ
  10
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  16
  普通
  京成押上線
  เคเซทาคาซาโกะ
  20
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  22
  普通
  京成本線
  เคเซทาคาซาโกะ
  24
  普通
  京成押上線
  อินบะนิฮนอิได
  27
  特急
  京成本線特急
  สนามบินนาริตะ
  31
  普通
  京成本線
  เคเซอุซูอิ
  31
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  35
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー17号
  สนามบินนาริตะ
  36
  普通
  京成押上線
  เคเซทาคาซาโกะ
  40
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  40
  普通
  京成押上線
  เคเซทาคาซาโกะ
  45
  普通
  京成本線
  เคเซอุซูอิ
  46
  普通
  京成押上線
  อินบะนิฮนอิได
  49
  特急
  京成本線特急
  สนามบินนาริตะ
  52
  普通
  京成本線
  เคเซทาคาซาโกะ
  56
  普通
  京成押上線
  เคเซทาคาซาโกะ
  59
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
 • 9

 • 03
  普通
  京成本線
  เคเซทาคาซาโกะ
  04
  普通
  京成押上線
  อินบะนิฮนอิได
  06
  特急
  京成本線特急
  สนามบินนาริตะ
  11
  普通
  京成本線
  เคเซอุซูอิ
  11
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  15
  普通
  京成押上線
  เคเซทาคาซาโกะ
  19
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  25
  普通
  京成押上線
  อินบะนิฮนอิได
  26
  普通
  京成本線
  เคเซอุซูอิ
  29
  特急
  京成本線特急
  สนามบินนาริตะ
  30
  普通
  京成押上線
  เคเซทาคาซาโกะ
  34
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー23号
  สนามบินนาริตะ
  38
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  38
  快速
  京成押上線快速
  เคเซซากุระ
  41
  普通
  京成押上線
  อินไซมากิโนะฮาระ
  44
  普通
  京成本線
  เคเซทาคาซาโกะ
  45
  普通
  京成押上線
  เคเซทาคาซาโกะ
  49
  特急
  京成本線特急
  สนามบินนาริตะ
  51
  普通
  京成本線
  โซโกะซันโด
  56
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  59
  普通
  京成本線
  เคเซทาคาซาโกะ
  59
  普通
  京成押上線
  อินบะนิฮนอิได
 • 10

 • 03
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  04
  普通
  京成押上線
  เคเซทาคาซาโกะ
  06
  普通
  京成本線
  เคเซอุซูอิ
  10
  特急
  京成本線特急
  สนามบินนาริตะ
  14
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー27号
  สนามบินนาริตะ
  15
  普通
  京成押上線
  อินบะนิฮนอิได
  19
  快速
  京成押上線快速
  สนามบินนาริตะ
  20
  普通
  京成本線
  เคเซทาคาซาโกะ
  23
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  26
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  26
  普通
  京成押上線
  เคเซทาคาซาโกะ
  29
  快特
  京成本線快特
  เคเซนาริตะ
  30
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  38
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  39
  快速
  京成押上線快速
  สนามบินนาริตะ
  46
  普通
  京成本線
  เคเซอุซูอิ
  46
  普通
  京成押上線
  อินบะนิฮนอิได
  49
  快速
  京成本線快速
  เคเซซากุระ
  51
  特急
  京成押上線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  53
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー31号
  สนามบินนาริตะ
  59
  快速
  京成押上線快速
  สนามบินนาริตะ
 • 11

 • 01
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  06
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  06
  普通
  京成押上線
  อินบะนิฮนอิได
  08
  快特
  京成本線快特
  เคเซนาริตะ
  10
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  19
  快速
  京成押上線快速
  สนามบินนาริตะ
  21
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  26
  普通
  京成本線
  เคเซอุซูอิ
  26
  普通
  京成押上線
  อินบะนิฮนอิได
  29
  快速
  京成本線快速
  เคเซซากุระ
  31
  特急
  京成押上線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  39
  快速
  京成押上線快速
  สนามบินนาริตะ
  41
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  46
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  46
  普通
  京成押上線
  อินบะนิฮนอิได
  48
  快特
  京成本線快特
  เคเซนาริตะ
  50
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  53
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー37号
  สนามบินนาริตะ
  59
  快速
  京成押上線快速
  สนามบินนาริตะ
 • 12

 • 01
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  06
  普通
  京成本線
  เคเซอุซูอิ
  06
  普通
  京成押上線
  อินบะนิฮนอิได
  09
  快速
  京成本線快速
  เคเซซากุระ
  11
  特急
  京成押上線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  19
  快速
  京成押上線快速
  สนามบินนาริตะ
  21
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  26
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  26
  普通
  京成押上線
  อินบะนิฮนอิได
  28
  快特
  京成本線快特
  เคเซนาริตะ
  30
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  39
  快速
  京成押上線快速
  สนามบินนาริตะ
  41
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  46
  普通
  京成本線
  เคเซอุซูอิ
  46
  普通
  京成押上線
  อินบะนิฮนอิได
  49
  快速
  京成本線快速
  เคเซซากุระ
  51
  特急
  京成押上線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  53
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー43号
  สนามบินนาริตะ
  59
  快速
  京成押上線快速
  สนามบินนาริตะ
 • 13

 • 01
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  06
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  06
  普通
  京成押上線
  อินบะนิฮนอิได
  08
  快特
  京成本線快特
  เคเซนาริตะ
  10
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  19
  快速
  京成押上線快速
  สนามบินนาริตะ
  21
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  26
  普通
  京成本線
  เคเซอุซูอิ
  26
  普通
  京成押上線
  อินบะนิฮนอิได
  29
  快速
  京成本線快速
  เคเซซากุระ
  31
  特急
  京成押上線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  39
  快速
  京成押上線快速
  สนามบินนาริตะ
  41
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  46
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  46
  普通
  京成押上線
  อินบะนิฮนอิได
  48
  快特
  京成本線快特
  เคเซนาริตะ
  50
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  53
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー49号
  สนามบินนาริตะ
  59
  快速
  京成押上線快速
  สนามบินนาริตะ
 • 14

 • 01
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  06
  普通
  京成本線
  เคเซอุซูอิ
  06
  普通
  京成押上線
  อินบะนิฮนอิได
  09
  快速
  京成本線快速
  เคเซซากุระ
  11
  特急
  京成押上線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  19
  快速
  京成押上線快速
  สนามบินนาริตะ
  21
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  26
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  26
  普通
  京成押上線
  อินบะนิฮนอิได
  28
  快特
  京成本線快特
  เคเซนาริตะ
  30
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  39
  快速
  京成押上線快速
  สนามบินนาริตะ
  41
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  46
  普通
  京成本線
  เคเซอุซูอิ
  46
  普通
  京成押上線
  อินบะนิฮนอิได
  49
  快速
  京成本線快速
  เคเซซากุระ
  51
  特急
  京成押上線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  53
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー55号
  สนามบินนาริตะ
  59
  快速
  京成押上線快速
  สนามบินนาริตะ
 • 15

 • 01
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  06
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  06
  普通
  京成押上線
  อินบะนิฮนอิได
  08
  快特
  京成本線快特
  เคเซนาริตะ
  10
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  19
  快速
  京成押上線快速
  สนามบินนาริตะ
  21
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  26
  普通
  京成本線
  เคเซอุซูอิ
  26
  普通
  京成押上線
  อินบะนิฮนอิได
  29
  快速
  京成本線快速
  เคเซซากุระ
  31
  特急
  京成押上線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  39
  快速
  京成押上線快速
  สนามบินนาริตะ
  41
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  46
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  46
  普通
  京成押上線
  อินบะนิฮนอิได
  48
  快特
  京成本線快特
  เคเซนาริตะ
  50
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  53
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー61号
  สนามบินนาริตะ
  59
  快速
  京成押上線快速
  สนามบินนาริตะ
 • 16

 • 01
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  06
  普通
  京成本線
  เคเซอุซูอิ
  06
  普通
  京成押上線
  อินบะนิฮนอิได
  09
  快速
  京成本線快速
  เคเซซากุระ
  11
  特急
  京成押上線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  19
  快速
  京成押上線快速
  สนามบินนาริตะ
  21
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  26
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  26
  普通
  京成押上線
  อินบะนิฮนอิได
  28
  快特
  京成本線快特
  เคเซนาริตะ
  30
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  39
  快速
  京成押上線快速
  สนามบินนาริตะ
  41
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  46
  普通
  京成本線
  เคเซอุซูอิ
  46
  普通
  京成押上線
  อินบะนิฮนอิได
  49
  快速
  京成本線快速
  เคเซซากุระ
  51
  特急
  京成押上線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  59
  快速
  京成押上線快速
  สนามบินนาริตะ
 • 17

 • 01
  普通
  京成本線
  ชิฮาระได
  06
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  06
  普通
  京成押上線
  อินบะนิฮนอิได
  08
  快特
  京成本線快特
  เคเซนาริตะ
  10
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  19
  快速
  京成押上線快速
  สนามบินนาริตะ
  21
  普通
  京成本線
  ชิบะชูโอ
  26
  普通
  京成本線
  เคเซอุซูอิ
  26
  普通
  京成押上線
  อินบะนิฮนอิได
  29
  快速
  京成本線快速
  เคเซซากุระ
  31
  特急
  京成押上線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  39
  快速
  京成押上線快速
  สนามบินนาริตะ
  41
  普通
  京成本線
  ชิบะชูโอ
  46
  普通
  京成本線
  เคเซซากุระ
  46
  普通
  京成押上線
  อินบะนิฮนอิได
  48
  快特
  京成本線快特
  เคเซนาริตะ
  50
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  58
  普通
  京成本線
  เคเซอุซูอิ
  59
  快速
  京成押上線快速
  สนามบินนาริตะ
 • 18

 • 06
  普通
  京成本線
  เคเซนาริตะ
  06
  普通
  京成押上線
  อินบะนิฮนอิได
  10
  快特
  京成本線快特
  ชิบะยามะชิโยดะ
  16
  普通
  京成押上線
  เคเซทาคาซาโกะ
  17
  有料特急
  イブニングライナー201号
  เคเซนาริตะ
  19
  快速
  京成押上線快速
  สนามบินนาริตะ
  19
  普通
  京成本線
  ชิฮาระได
  26
  普通
  京成本線
  เคเซซากุระ
  26
  普通
  京成押上線
  อินบะนิฮนอิได
  30
  快特
  京成本線快特
  เคเซนาริตะ
  30
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  39
  快速
  京成押上線快速
  สนามบินนาริตะ
  39
  普通
  京成本線
  เคเซทาคาซาโกะ
  43
  普通
  京成本線
  เคเซอุซูอิ
  46
  普通
  京成押上線
  อินบะนิฮนอิได
  49
  快特
  京成本線快特
  ชิบะยามะชิโยดะ
  51
  特急
  京成押上線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  53
  普通
  京成本線
  เคเซนาริตะ
  57
  有料特急
  イブニングライナー203号
  เคเซนาริตะ
  59
  快速
  京成押上線快速
  เคเซนาริตะ
  59
  普通
  京成本線
  ชิบะชูโอ
 • 19

 • 06
  普通
  京成本線
  เคเซนาริตะ
  06
  普通
  京成押上線
  อินบะนิฮนอิได
  09
  快特
  京成本線快特
  สนามบินนาริตะ
  10
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  18
  普通
  京成本線
  เคเซอุซูอิ
  19
  快速
  京成押上線快速
  สนามบินนาริตะ
  25
  普通
  京成本線
  ชิบะยามะชิโยดะ
  26
  普通
  京成押上線
  อินบะนิฮนอิได
  29
  快特
  京成本線快特
  ชิบะยามะชิโยดะ
  31
  普通
  京成押上線
  เคเซทาคาซาโกะ
  36
  普通
  京成押上線
  เคเซทาคาซาโกะ
  37
  有料特急
  イブニングライナー205号
  เคเซนาริตะ
  39
  快速
  京成押上線快速
  เคเซนาริตะ
  39
  普通
  京成本線
  เคเซอุซูอิ
  46
  普通
  京成本線
  เคเซอุซูอิ
  46
  普通
  京成押上線
  อินบะนิฮนอิได
  49
  快特
  京成本線快特
  เคเซนาริตะ
  50
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  59
  普通
  京成本線
  ชิฮาระได
  59
  快速
  京成押上線快速
  เคเซนาริตะ
 • 20

 • 06
  普通
  京成本線
  เคเซซากุระ
  06
  普通
  京成押上線
  อินบะนิฮนอิได
  10
  快特
  京成本線快特
  สนามบินนาริตะ
  14
  普通
  京成押上線
  อินบะนิฮนอิได
  17
  有料特急
  イブニングライナー207号
  เคเซนาริตะ
  19
  普通
  京成本線
  ชิบะชูโอ
  21
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  22
  快速
  京成本線快速
  ชิบะยามะชิโยดะ
  25
  普通
  京成押上線
  เคเซทาคาซาโกะ
  26
  普通
  京成本線
  สนามบินนาริตะ
  30
  快特
  京成本線快特
  สนามบินนาริตะ
  34
  普通
  京成押上線
  อินบะนิฮนอิได
  37
  快速
  京成押上線快速
  เคเซนาริตะ
  38
  普通
  京成本線
  ชิฮาระได
  44
  普通
  京成押上線
  เคเซทาคาซาโกะ
  45
  普通
  京成本線
  ชิฮาระได
  49
  快特
  京成本線快特
  เคเซนาริตะ
  49
  普通
  京成押上線
  เคเซทาคาซาโกะ
  54
  普通
  京成本線
  ชิฮาระได
  54
  普通
  京成押上線
  อินบะนิฮนอิได
  57
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
 • 21

 • 00
  快速
  京成本線快速
  สนามบินนาริตะ
  05
  普通
  京成本線
  สนามบินนาริตะ
  09
  快特
  京成本線快特
  ชิบะยามะชิโยดะ
  13
  普通
  京成本線
  เคเซโอวาดะ
  14
  普通
  京成押上線
  อินไซมากิโนะฮาระ
  17
  有料特急
  イブニングライナー209号
  สนามบินนาริตะ
  17
  快速
  京成押上線快速
  เคเซซากุระ
  24
  普通
  京成本線
  เคเซทาคาซาโกะ
  24
  普通
  京成押上線
  เคเซทาคาซาโกะ
  28
  特急
  京成本線特急
  เคเซนาริตะ
  34
  普通
  京成本線
  สนามบินนาริตะ
  34
  普通
  京成押上線
  อินบะนิฮนอิได
  40
  普通
  京成本線
  เคเซอุซูอิ
  46
  普通
  京成本線
  เคเซนาริตะ
  46
  普通
  京成押上線
  เคเซทาคาซาโกะ
  49
  特急
  京成本線特急
  ชิบะยามะชิโยดะ
  54
  普通
  京成押上線
  อินบะนิฮนอิได
  58
  普通
  京成本線
  เคเซอุซูอิ
 • 22

 • 01
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  05
  普通
  京成本線
  เคเซทาคาซาโกะ
  06
  普通
  京成押上線
  เคเซทาคาซาโกะ
  08
  快速
  京成本線快速
  สนามบินนาริตะ
  14
  普通
  京成押上線
  อินบะนิฮนอิได
  16
  有料特急
  イブニングライナー211号
  สนามบินนาริตะ
  20
  普通
  京成本線
  โซโกะซันโด
  23
  普通
  京成本線
  เคเซทาคาซาโกะ
  26
  快速
  京成本線快速
  เคเซนาริตะ
  26
  普通
  京成押上線
  อินบะนิฮนอิได
  31
  普通
  京成押上線
  อินไซมากิโนะฮาระ
  33
  普通
  京成本線
  ชิฮาระได
  40
  普通
  京成押上線
  เคเซทาคาซาโกะ
  43
  快速
  京成本線快速
  เคเซนาริตะ
  43
  特急
  京成押上線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  46
  普通
  京成押上線
  เคเซทาคาซาโกะ
  48
  普通
  京成本線
  สนามบินนาริตะ
  55
  普通
  京成押上線
  อินบะนิฮนอิได
  56
  普通
  京成本線
  ชิบะชูโอ
 • 23

 • 07
  快速
  京成本線快速
  เคเซนาริตะ
  07
  普通
  京成押上線
  เคเซทาคาซาโกะ
  11
  普通
  京成本線
  ชิบะชูโอ
  17
  有料特急
  イブニングライナー213号
  สนามบินนาริตะ
  17
  普通
  京成押上線
  อินบะนิฮนอิได
  19
  普通
  京成本線
  เคเซทาคาซาโกะ
  23
  快速
  京成本線快速
  เคเซนาริตะ
  32
  普通
  京成本線
  เคเซนาริตะ
  37
  普通
  京成本線
  เคเซทาคาซาโกะ
  38
  普通
  京成押上線
  อินบะนิฮนอิได
  43
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  47
  普通
  京成押上線
  เคเซทาคาซาโกะ
  56
  快速
  京成本線快速
  เคเซซากุระ
  56
  普通
  京成押上線
  เคเซทาคาซาโกะ
  59
  普通
  京成本線
  เคเซทาคาซาโกะ
 • 0

 • 08
  普通
  京成押上線
  อินบะนิฮนอิได
  10
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  22
  普通
  京成押上線
  เคเซทาคาซาโกะ
  25
  普通
  京成本線
  เคเซทาคาซาโกะ
  36
  普通
  京成押上線
  เคเซทาคาซาโกะ
  39
  普通
  京成本線
  เคเซทาคาซาโกะ