นิชิกุโจ(รถบัส)

JR สายซากุราจีม่า (สายยูเมซากิ) สำหรับ ยูนิเวอร์แซลซิตี้/ซากุระจิมะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 19
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  46
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
 • 6

 • 14
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  23
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  34
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  41
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  48
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  56
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
 • 7

 • 03
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  12
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  20
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  27
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  36
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  43
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  51
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  55
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
 • 8

 • 02
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  10
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  17
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  25
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  30
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  37
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  47
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  54
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
 • 9

 • 01
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  12
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  16
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  24
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  31
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  38
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  46
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  54
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
 • 10

 • 02
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  09
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  20
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  34
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  49
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
 • 11

 • 04
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  19
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  34
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  49
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
 • 12

 • 04
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  19
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  34
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  49
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
 • 13

 • 04
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  19
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  34
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  49
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
 • 14

 • 04
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  19
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  34
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  49
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
 • 15

 • 04
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  19
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  34
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  49
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
 • 16

 • 03
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  14
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  21
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  27
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  36
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  42
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  51
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  57
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
 • 17

 • 06
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  12
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  21
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  27
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  36
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  42
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  51
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  57
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
 • 18

 • 06
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  12
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  21
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  27
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  36
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  42
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  51
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  57
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
 • 19

 • 06
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  12
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  21
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  27
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  36
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  42
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  51
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  57
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
 • 20

 • 06
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  15
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  20
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  30
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  35
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  42
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  50
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  57
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
 • 21

 • 05
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  12
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  20
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  27
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  38
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  45
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
 • 22

 • 00
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  13
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  30
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  42
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  55
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
 • 23

 • 10
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  22
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
  47
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ
 • 0

 • 14
  普通
  JR桜島線〔ゆめ咲線〕
  ซากุระจิมะ