ชินโอซากะ

JR โตไคโดรถไฟหัวกระสุน สำหรับ นาโกย่า/โตเกียว

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด のぞみ ひかり こだま
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 00
  のぞみ
  のぞみ200号
  โตเกียว
  02
  のぞみ
  のぞみ202号
  โตเกียว
  11
  ひかり
  ひかり634号
  โตเกียว
  15
  のぞみ
  のぞみ204号
  โตเกียว
  24
  のぞみ
  のぞみ66号
  โตเกียว
  33
  のぞみ
  のぞみ68号
  โตเกียว
  39
  のぞみ
  のぞみ286号
  โตเกียว
  42
  ひかり
  ひかり636号
  โตเกียว
  45
  のぞみ
  のぞみ288号
  โตเกียว
  51
  のぞみ
  のぞみ70号
  โตเกียว
  57
  のぞみ
  のぞみ206号
  โตเกียว
 • 7

 • 09
  のぞみ
  のぞみ72号
  โตเกียว
  15
  のぞみ
  のぞみ208号
  โตเกียว
  18
  ひかり
  ひかり638号
  โตเกียว
  21
  のぞみ
  のぞみ294号
  โตเกียว
  30
  のぞみ
  のぞみ74号
  โตเกียว
  36
  ひかり
  ひかり640号
  โตเกียว
  39
  のぞみ
  のぞみ210号
  โตเกียว
  45
  のぞみ
  のぞみ212号
  โตเกียว
  51
  のぞみ
  のぞみ300号
  โตเกียว
  54
  こだま
  こだま708号
  โตเกียว
  57
  のぞみ
  のぞみ76号
  โตเกียว
 • 8

 • 00
  のぞみ
  のぞみ302号
  โตเกียว
  06
  のぞみ
  のぞみ214号
  โตเกียว
  15
  のぞみ
  のぞみ78号
  โตเกียว
  19
  ひかり
  ひかり642号
  โตเกียว
  22
  のぞみ
  のぞみ110号
  โตเกียว
  30
  のぞみ
  のぞみ2号
  โตเกียว
  33
  のぞみ
  のぞみ310号
  โตเกียว
  39
  のぞみ
  のぞみ216号
  โตเกียว
  45
  のぞみ
  のぞみ80号
  โตเกียว
  48
  ひかり
  ひかり500号
  โตเกียว
  51
  のぞみ
  のぞみ312号
  โตเกียว
  54
  こだま
  こだま712号
  โตเกียว
  57
  のぞみ
  のぞみ82号
  โตเกียว
 • 9

 • 06
  のぞみ
  のぞみ4号
  โตเกียว
  09
  のぞみ
  のぞみ316号
  โตเกียว
  15
  のぞみ
  のぞみ114号
  โตเกียว
  18
  ひかり
  ひかり644号
  โตเกียว
  21
  のぞみ
  のぞみ318号
  โตเกียว
  24
  のぞみ
  のぞみ84号
  โตเกียว
  33
  のぞみ
  のぞみ86号
  โตเกียว
  39
  のぞみ
  のぞみ322号
  โตเกียว
  45
  のぞみ
  のぞみ6号
  โตเกียว
  48
  ひかり
  ひかり502号
  โตเกียว
  51
  のぞみ
  のぞみ324号
  โตเกียว
  54
  こだま
  こだま716号
  โตเกียว
  57
  のぞみ
  のぞみ88号
  โตเกียว
 • 10

 • 06
  のぞみ
  のぞみ8号
  โตเกียว
  15
  のぞみ
  のぞみ116号
  โตเกียว
  18
  ひかり
  ひかり646号
  โตเกียว
  21
  のぞみ
  のぞみ330号
  โตเกียว
  30
  のぞみ
  のぞみ10号
  โตเกียว
  39
  のぞみ
  のぞみ120号
  โตเกียว
  45
  のぞみ
  のぞみ12号
  โตเกียว
  48
  ひかり
  ひかり504号
  โตเกียว
  54
  こだま
  こだま720号
  โตเกียว
  57
  のぞみ
  のぞみ122号
  โตเกียว
 • 11

 • 06
  のぞみ
  のぞみ14号
  โตเกียว
  15
  のぞみ
  のぞみ222号
  โตเกียว
  18
  ひかり
  ひかり648号
  โตเกียว
  21
  のぞみ
  のぞみ346号
  โตเกียว
  30
  のぞみ
  のぞみ90号
  โตเกียว
  39
  のぞみ
  のぞみ128号
  โตเกียว
  45
  のぞみ
  のぞみ16号
  โตเกียว
  48
  ひかり
  ひかり506号
  โตเกียว
  54
  こだま
  こだま724号
  โตเกียว
  57
  のぞみ
  のぞみ130号
  โตเกียว
 • 12

 • 06
  のぞみ
  のぞみ18号
  โตเกียว
  15
  のぞみ
  のぞみ224号
  โตเกียว
  18
  ひかり
  ひかり650号
  โตเกียว
  30
  のぞみ
  のぞみ92号
  โตเกียว
  39
  のぞみ
  のぞみ136号
  โตเกียว
  45
  のぞみ
  のぞみ20号
  โตเกียว
  48
  ひかり
  ひかり508号
  โตเกียว
  51
  のぞみ
  のぞみ370号
  โตเกียว
  54
  こだま
  こだま728号
  โตเกียว
 • 13

 • 06
  のぞみ
  のぞみ22号
  โตเกียว
  15
  のぞみ
  のぞみ226号
  โตเกียว
  18
  ひかり
  ひかり652号
  โตเกียว
  30
  のぞみ
  のぞみ94号
  โตเกียว
  39
  のぞみ
  のぞみ384号
  โตเกียว
  45
  のぞみ
  のぞみ24号
  โตเกียว
  48
  ひかり
  ひかり510号
  โตเกียว
  54
  こだま
  こだま732号
  โตเกียว
  57
  のぞみ
  のぞみ388号
  โตเกียว
 • 14

 • 06
  のぞみ
  のぞみ26号
  โตเกียว
  15
  のぞみ
  のぞみ228号
  โตเกียว
  18
  ひかり
  ひかり654号
  โตเกียว
  30
  のぞみ
  のぞみ96号
  โตเกียว
  39
  のぞみ
  のぞみ400号
  โตเกียว
  45
  のぞみ
  のぞみ28号
  โตเกียว
  48
  ひかり
  ひかり512号
  โตเกียว
  54
  こだま
  こだま736号
  โตเกียว
 • 15

 • 00
  のぞみ
  のぞみ230号
  โตเกียว
  06
  のぞみ
  のぞみ30号
  โตเกียว
  15
  のぞみ
  のぞみ232号
  โตเกียว
  18
  ひかり
  ひかり656号
  โตเกียว
  30
  のぞみ
  のぞみ98号
  โตเกียว
  39
  のぞみ
  のぞみ414号
  โตเกียว
  45
  のぞみ
  のぞみ32号
  โตเกียว
  48
  ひかり
  ひかり514号
  โตเกียว
  54
  こだま
  こだま740号
  โตเกียว
 • 16

 • 00
  のぞみ
  のぞみ234号
  โตเกียว
  06
  のぞみ
  のぞみ34号
  โตเกียว
  15
  のぞみ
  のぞみ236号
  โตเกียว
  18
  ひかり
  ひかり658号
  โตเกียว
  30
  のぞみ
  のぞみ100号
  โตเกียว
  39
  のぞみ
  のぞみ238号
  โตเกียว
  45
  のぞみ
  のぞみ36号
  โตเกียว
  48
  ひかり
  ひかり516号
  โตเกียว
  54
  こだま
  こだま744号
  โตเกียว
 • 17

 • 00
  のぞみ
  のぞみ240号
  โตเกียว
  06
  のぞみ
  のぞみ38号
  โตเกียว
  15
  のぞみ
  のぞみ242号
  โตเกียว
  18
  ひかり
  ひかり660号
  โตเกียว
  30
  のぞみ
  のぞみ40号
  โตเกียว
  39
  のぞみ
  のぞみ102号
  โตเกียว
  45
  のぞみ
  のぞみ42号
  โตเกียว
  48
  ひかり
  ひかり518号
  โตเกียว
  54
  こだま
  こだま748号
  โตเกียว
 • 18

 • 06
  のぞみ
  のぞみ44号
  โตเกียว
  15
  のぞみ
  のぞみ246号
  โตเกียว
  18
  ひかり
  ひかり662号
  โตเกียว
  21
  のぞみ
  のぞみ446号
  โตเกียว
  30
  のぞみ
  のぞみ46号
  โตเกียว
  39
  のぞみ
  のぞみ104号
  โตเกียว
  45
  のぞみ
  のぞみ48号
  โตเกียว
  48
  ひかり
  ひかり520号
  โตเกียว
  54
  こだま
  こだま752号
  โตเกียว
  57
  のぞみ
  のぞみ454号
  โตเกียว
 • 19

 • 06
  のぞみ
  のぞみ50号
  โตเกียว
  15
  のぞみ
  のぞみ250号
  โตเกียว
  21
  ひかり
  ひかり664号
  โตเกียว
  30
  のぞみ
  のぞみ52号
  โตเกียว
  39
  のぞみ
  のぞみ462号
  โตเกียว
  45
  のぞみ
  のぞみ54号
  โตเกียว
  48
  ひかり
  ひかり522号
  โตเกียว
  51
  こだま
  こだま760号
  มิชิมะ
 • 20

 • 00
  のぞみ
  のぞみ252号
  โตเกียว
  06
  のぞみ
  のぞみ56号
  โตเกียว
  21
  ひかり
  ひかり666号
  โตเกียว
  33
  のぞみ
  のぞみ58号
  โตเกียว
  42
  こだま
  こだま762号
  มิชิมะ
  45
  ひかり
  ひかり668号
  โตเกียว
  48
  のぞみ
  のぞみ60号
  โตเกียว
 • 21

 • 00
  のぞみ
  のぞみ480号
  โตเกียว
  03
  こだま
  こだま764号
  ชิซุโอกะ
  06
  のぞみ
  のぞみ62号
  โตเกียว
  15
  のぞみ
  のぞみ482号
  โตเกียว
  24
  のぞみ
  のぞみ64号
  โตเกียว
  36
  こだま
  こだま766号
  นาโกย่า
 • 22

 • 00
  のぞみ
  のぞみ270号
  นาโกย่า
  06
  こだま
  こだま768号
  นาโกย่า
  30
  のぞみ
  のぞみ272号
  นาโกย่า