โอซาก้าอุเอะฮอมมาจ

สึรุฮาชิ

คินเท็ตสึสายนาระ สำหรับ คินเท็ตสึนาระ

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 16
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ยามาโตะไซไดจิ
  37
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ยามาโตะไซไดจิ
  52
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ฮิกาชิฮานาโซโนะ
 • 6

 • 00
  準急
  近鉄難波・奈良線準急
  ยามาโตะไซไดจิ
  05
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ฮิกาชิฮานาโซโนะ
  08
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄難波・奈良線特急〔ビスタカー〕
  คาชิโกะจิมะ
  13
  区間準急
  近鉄難波・奈良線区間準急
  คินเท็ตสึนาระ
  21
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ฮิกาชิอิโกม่า
  24
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  ยามาโตะไซไดจิ
  29
  準急
  近鉄難波・奈良線準急
  ยามาโตะไซไดจิ
  33
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเมย์ฮันทอกคิว(เออร์เบิร์นไลเนอร์)
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  37
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ยามาโตะไซไดจิ
  41
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  44
  準急
  近鉄難波・奈良線準急
  ยามาโตะไซไดจิ
  47
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄難波・奈良線特急〔ビスタカー〕
  อุจิยามาดะ
  51
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ฮิกาชิฮานาโซโนะ
  54
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
 • 7

 • 03
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเมย์ฮันทอกคิวฮีโนโทริ
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  05
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  คินเท็ตสึนาระ
  08
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึายนันบะ‧นาระไลน์รถไฟด่วนพิเศษ(ที่นั่งทั้งหมดเป็นที่นั่งสำรอง)
  คาชิโกะจิมะ
  11
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  14
  準急
  近鉄難波・奈良線準急
  คินเท็ตสึนาระ
  17
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ฮิกาชิฮานาโซโนะ
  21
  区間準急
  近鉄難波・奈良線区間準急
  คินเท็ตสึนาระ
  24
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  26
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ยามาโตะไซไดจิ
  31
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ยามาโตะไซไดจิ
  33
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเมย์ฮันทอกคิว(เออร์เบิร์นไลเนอร์)
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  36
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  38
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ฮิกาชิฮานาโซโนะ
  41
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  คินเท็ตสึนาระ
  45
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  47
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ฮิกาชิอิโกม่า
  50
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  52
  準急
  近鉄難波・奈良線準急
  ยามาโตะไซไดจิ
  55
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ฮิกาชิฮานาโซโนะ
  57
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
 • 8

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ฮิกาชิฮานาโซโนะ
  03
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเมย์ฮันทอกคิวฮีโนโทริ
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  06
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  09
  区間準急
  近鉄難波・奈良線区間準急
  ยามาโตะไซไดจิ
  11
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ยามาโตะไซไดจิ
  14
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  17
  準急
  近鉄難波・奈良線準急
  ยามาโตะไซไดจิ
  22
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ฮิกาชิฮานาโซโนะ
  25
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  29
  รถไฟด่วน
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  33
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเมย์ฮันทอกคิว(เออร์เบิร์นไลเนอร์)
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  35
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  คินเท็ตสึนาระ
  39
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  42
  準急
  近鉄難波・奈良線準急
  ยามาโตะไซไดจิ
  44
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ฮิกาชิฮานาโซโนะ
  48
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  52
  รถไฟด่วน
  近鉄難波・奈良線急行
  ยามาโตะไซไดจิ
  55
  区間準急
  近鉄難波・奈良線区間準急
  ยามาโตะไซไดจิ
  57
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ฮิกาชิฮานาโซโนะ
 • 9

 • 01
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  03
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเมย์ฮันทอกคิวฮีโนโทริ
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  08
  区間準急
  近鉄難波・奈良線区間準急
  ยามาโตะไซไดจิ
  10
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ฮิกาชิฮานาโซโนะ
  13
  รถไฟด่วนพิเศษ
  あをによし
  เกียวโต
  15
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  18
  区間準急
  近鉄難波・奈良線区間準急
  ยามาโตะไซไดจิ
  22
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ยามาโตะไซไดจิ
  25
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  29
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ฮิกาชิฮานาโซโนะ
  33
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเมย์ฮันทอกคิว(เออร์เบิร์นไลเนอร์)
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  35
  区間準急
  近鉄難波・奈良線区間準急
  ยามาโตะไซไดจิ
  37
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  ยามาโตะไซไดจิ
  40
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ฮิกาชิฮานาโซโนะ
  44
  区間準急
  近鉄難波・奈良線区間準急
  ยามาโตะไซไดจิ
  47
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  50
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ยามาโตะไซไดจิ
  57
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  ยามาโตะไซไดจิ
 • 10

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ฮิกาชิฮานาโซโนะ
  03
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเมย์ฮันทอกคิวฮีโนโทริ
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  05
  รถไฟด่วน
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  07
  区間準急
  近鉄難波・奈良線区間準急
  ยามาโตะไซไดจิ
  10
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ยามาโตะไซไดจิ
  13
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄難波・奈良線特急〔伊勢志摩ライナー〕
  คาชิโกะจิมะ
  15
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  20
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ฮิกาชิฮานาโซโนะ
  24
  รถไฟด่วน
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  27
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ยามาโตะไซไดจิ
  30
  準急
  近鉄難波・奈良線準急
  ยามาโตะไซไดจิ
  33
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเมย์ฮันทอกคิว(เออร์เบิร์นไลเนอร์)
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  36
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  38
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ฮิกาชิฮานาโซโนะ
  45
  区間準急
  近鉄難波・奈良線区間準急
  ยามาโตะไซไดจิ
  48
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  50
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ยามาโตะไซไดจิ
  57
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
 • 11

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ยามาโตะไซไดจิ
  03
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเมย์ฮันทอกคิวฮีโนโทริ
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  05
  รถไฟด่วน
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  08
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ฮิกาชิฮานาโซโนะ
  13
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄難波・奈良線特急〔ビスタカー〕
  คาชิโกะจิมะ
  15
  区間準急
  近鉄難波・奈良線区間準急
  ยามาโตะไซไดจิ
  18
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  20
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ยามาโตะไซไดจิ
  27
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  30
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ยามาโตะไซไดจิ
  33
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเมย์ฮันทอกคิว(เออร์เบิร์นไลเนอร์)
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  35
  รถไฟด่วน
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  38
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ฮิกาชิฮานาโซโนะ
  45
  区間準急
  近鉄難波・奈良線区間準急
  ยามาโตะไซไดจิ
  48
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  50
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ยามาโตะไซไดจิ
  57
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
 • 12

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ยามาโตะไซไดจิ
  03
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเมย์ฮันทอกคิวฮีโนโทริ
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  05
  รถไฟด่วน
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  08
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ฮิกาชิฮานาโซโนะ
  13
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄難波・奈良線特急〔ビスタカー〕
  คาชิโกะจิมะ
  15
  区間準急
  近鉄難波・奈良線区間準急
  ยามาโตะไซไดจิ
  18
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  20
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ยามาโตะไซไดจิ
  27
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  30
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ยามาโตะไซไดจิ
  33
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเมย์ฮันทอกคิว(เออร์เบิร์นไลเนอร์)
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  35
  รถไฟด่วน
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  38
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ฮิกาชิฮานาโซโนะ
  45
  区間準急
  近鉄難波・奈良線区間準急
  คินเท็ตสึนาระ
  48
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  50
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ยามาโตะไซไดจิ
  57
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
 • 13

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ยามาโตะไซไดจิ
  03
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเมย์ฮันทอกคิวฮีโนโทริ
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  05
  รถไฟด่วน
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  08
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ฮิกาชิฮานาโซโนะ
  13
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄難波・奈良線特急〔ビスタカー〕
  คาชิโกะจิมะ
  15
  区間準急
  近鉄難波・奈良線区間準急
  ยามาโตะไซไดจิ
  18
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  20
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ยามาโตะไซไดจิ
  27
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  30
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ยามาโตะไซไดจิ
  33
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเมย์ฮันทอกคิว(เออร์เบิร์นไลเนอร์)
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  35
  รถไฟด่วน
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  38
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ฮิกาชิฮานาโซโนะ
  45
  区間準急
  近鉄難波・奈良線区間準急
  ยามาโตะไซไดจิ
  48
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  50
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ยามาโตะไซไดจิ
  57
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
 • 14

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ยามาโตะไซไดจิ
  03
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเมย์ฮันทอกคิวฮีโนโทริ
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  05
  รถไฟด่วน
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  08
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ฮิกาชิฮานาโซโนะ
  13
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึายนันบะ‧นาระไลน์รถไฟด่วนพิเศษ(ที่นั่งทั้งหมดเป็นที่นั่งสำรอง)
  คาชิโกะจิมะ
  15
  区間準急
  近鉄難波・奈良線区間準急
  ยามาโตะไซไดจิ
  18
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  20
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ยามาโตะไซไดจิ
  27
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  30
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ยามาโตะไซไดจิ
  33
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเมย์ฮันทอกคิว(เออร์เบิร์นไลเนอร์)
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  35
  รถไฟด่วน
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  38
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ฮิกาชิฮานาโซโนะ
  45
  区間準急
  近鉄難波・奈良線区間準急
  ยามาโตะไซไดจิ
  48
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  50
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ยามาโตะไซไดจิ
  57
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
 • 15

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ยามาโตะไซไดจิ
  03
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเมย์ฮันทอกคิวฮีโนโทริ
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  05
  รถไฟด่วน
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  08
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ฮิกาชิฮานาโซโนะ
  13
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄難波・奈良線特急〔伊勢志摩ライナー〕
  คาชิโกะจิมะ
  15
  区間準急
  近鉄難波・奈良線区間準急
  ยามาโตะไซไดจิ
  18
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  20
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ยามาโตะไซไดจิ
  27
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  30
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ยามาโตะไซไดจิ
  33
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเมย์ฮันทอกคิว(เออร์เบิร์นไลเนอร์)
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  35
  รถไฟด่วน
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  38
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ฮิกาชิฮานาโซโนะ
  45
  区間準急
  近鉄難波・奈良線区間準急
  คินเท็ตสึนาระ
  48
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  50
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ยามาโตะไซไดจิ
  57
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
 • 16

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ยามาโตะไซไดจิ
  03
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเมย์ฮันทอกคิวฮีโนโทริ
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  05
  รถไฟด่วน
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  08
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ฮิกาชิฮานาโซโนะ
  13
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄難波・奈良線特急〔ビスタカー〕
  คาชิโกะจิมะ
  15
  区間準急
  近鉄難波・奈良線区間準急
  คินเท็ตสึนาระ
  18
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  20
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ยามาโตะไซไดจิ
  27
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  30
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ฮิกาชิฮานาโซโนะ
  33
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเมย์ฮันทอกคิว(เออร์เบิร์นไลเนอร์)
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  35
  รถไฟด่วน
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  38
  区間準急
  近鉄難波・奈良線区間準急
  ยามาโตะไซไดจิ
  40
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ฮิกาชิอิโกม่า
  43
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึายนันบะ‧นาระไลน์รถไฟด่วนพิเศษ(ที่นั่งทั้งหมดเป็นที่นั่งสำรอง)
  คินเท็ตสึนาระ
  45
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  48
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ฮิกาชิอิโกม่า
  53
  準急
  近鉄難波・奈良線準急
  คินเท็ตสึนาระ
  57
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  59
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ฮิกาชิอิโกม่า
 • 17

 • 03
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเมย์ฮันทอกคิวฮีโนโทริ
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  05
  準急
  近鉄難波・奈良線準急
  ยามาโตะไซไดจิ
  07
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ยามาโตะไซไดจิ
  10
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  13
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄難波・奈良線特急〔ビスタカー〕
  โทบะ
  16
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ฮิกาชิอิโกม่า
  20
  รถไฟด่วน
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  23
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ฮิโนโทริ
  คินเท็ตสึนาระ
  25
  準急
  近鉄難波・奈良線準急
  ยามาโตะไซไดจิ
  27
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  คินเท็ตสึนาระ
  30
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  33
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเมย์ฮันทอกคิว(เออร์เบิร์นไลเนอร์)
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  36
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ฮิกาชิอิโกม่า
  40
  รถไฟด่วน
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  43
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึายนันบะ‧นาระไลน์รถไฟด่วนพิเศษ(ที่นั่งทั้งหมดเป็นที่นั่งสำรอง)
  คินเท็ตสึนาระ
  45
  準急
  近鉄難波・奈良線準急
  ยามาโตะไซไดจิ
  47
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ยามาโตะไซไดจิ
  50
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  ยามาโตะไซไดจิ
  56
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ฮิกาชิอิโกม่า
 • 18

 • 00
  รถไฟด่วน
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  03
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเมย์ฮันทอกคิวฮีโนโทริ
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  05
  準急
  近鉄難波・奈良線準急
  ยามาโตะไซไดจิ
  07
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  คินเท็ตสึนาระ
  10
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  13
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄難波・奈良線特急〔ビスタカー〕
  อิสุสุกาวะ
  16
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ฮิกาชิอิโกม่า
  20
  รถไฟด่วน
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  23
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ฮิโนโทริ
  คินเท็ตสึนาระ
  25
  準急
  近鉄難波・奈良線準急
  ยามาโตะไซไดจิ
  27
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ยามาโตะไซไดจิ
  30
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  33
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเมย์ฮันทอกคิว(เออร์เบิร์นไลเนอร์)
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  36
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ฮิกาชิอิโกม่า
  40
  รถไฟด่วน
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  43
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึายนันบะ‧นาระไลน์รถไฟด่วนพิเศษ(ที่นั่งทั้งหมดเป็นที่นั่งสำรอง)
  คินเท็ตสึนาระ
  45
  準急
  近鉄難波・奈良線準急
  คินเท็ตสึนาระ
  47
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  คินเท็ตสึนาระ
  50
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  56
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ฮิกาชิอิโกม่า
 • 19

 • 00
  รถไฟด่วน
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  03
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเมย์ฮันทอกคิวฮีโนโทริ
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  05
  準急
  近鉄難波・奈良線準急
  คินเท็ตสึนาระ
  07
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ยามาโตะไซไดจิ
  10
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  13
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄難波・奈良線特急〔ビスタカー〕
  อุจิยามาดะ
  16
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ฮิกาชิอิโกม่า
  20
  รถไฟด่วน
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  23
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ฮิโนโทริ
  คินเท็ตสึนาระ
  25
  準急
  近鉄難波・奈良線準急
  คินเท็ตสึนาระ
  27
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  คินเท็ตสึนาระ
  30
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  33
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเมย์ฮันทอกคิว(เออร์เบิร์นไลเนอร์)
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  36
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ฮิกาชิอิโกม่า
  40
  รถไฟด่วน
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  43
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึายนันบะ‧นาระไลน์รถไฟด่วนพิเศษ(ที่นั่งทั้งหมดเป็นที่นั่งสำรอง)
  คินเท็ตสึนาระ
  45
  準急
  近鉄難波・奈良線準急
  ยามาโตะไซไดจิ
  47
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  คินเท็ตสึนาระ
  50
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  55
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  อิชิคิริ
 • 20

 • 00
  รถไฟด่วน
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  03
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเมย์ฮันทอกคิวฮีโนโทริ
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  05
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ยามาโตะไซไดจิ
  08
  準急
  近鉄難波・奈良線準急
  ยามาโตะไซไดจิ
  10
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  13
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึายนันบะ‧นาระไลน์รถไฟด่วนพิเศษ(ที่นั่งทั้งหมดเป็นที่นั่งสำรอง)
  มัตสึซากะ
  17
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ฮิกาชิฮานาโซโนะ
  20
  รถไฟด่วน
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  23
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ฮิโนโทริ
  คินเท็ตสึนาระ
  25
  区間準急
  近鉄難波・奈良線区間準急
  คินเท็ตสึนาระ
  30
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  คินเท็ตสึนาระ
  33
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเมย์ฮันทอกคิว(เออร์เบิร์นไลเนอร์)
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  36
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  40
  準急
  近鉄難波・奈良線準急
  ยามาโตะไซไดจิ
  43
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึายนันบะ‧นาระไลน์รถไฟด่วนพิเศษ(ที่นั่งทั้งหมดเป็นที่นั่งสำรอง)
  คินเท็ตสึนาระ
  45
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ฮิกาชิฮานาโซโนะ
  50
  รถไฟด่วน
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  53
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄難波・奈良線特急〔ビスタカー〕
  มัตสึซากะ
  56
  区間準急
  近鉄難波・奈良線区間準急
  คินเท็ตสึนาระ
 • 21

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ยามาโตะไซไดจิ
  03
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเมย์ฮันทอกคิวฮีโนโทริ
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  05
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  10
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ฮิกาชิฮานาโซโนะ
  13
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄難波・奈良線特急〔ビスタカー〕
  มัตสึซากะ
  16
  รถไฟด่วน
  近鉄難波・奈良線急行
  ยามาโตะไซไดจิ
  20
  区間準急
  近鉄難波・奈良線区間準急
  ยามาโตะไซไดจิ
  23
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ฮิโนโทริ
  คินเท็ตสึนาระ
  25
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ฮิกาชิฮานาโซโนะ
  28
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  30
  区間準急
  近鉄難波・奈良線区間準急
  ยามาโตะไซไดจิ
  33
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเมย์ฮันทอกคิว(เออร์เบิร์นไลเนอร์)
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  37
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ฮิกาชิฮานาโซโนะ
  41
  รถไฟด่วน
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  45
  区間準急
  近鉄難波・奈良線区間準急
  คินเท็ตสึนาระ
  48
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึายนันบะ‧นาระไลน์รถไฟด่วนพิเศษ(เออร์เบิร์นไลเนอร์)
  คินเท็ตสึนาระ
  50
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ฮิกาชิฮานาโซโนะ
  53
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄難波・奈良線特急〔ビスタカー〕
  มัตสึซากะ
  55
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
 • 22

 • 01
  区間準急
  近鉄難波・奈良線区間準急
  คินเท็ตสึนาระ
  04
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ฮิกาชิฮานาโซโนะ
  08
  รถไฟด่วน
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  10
  区間準急
  近鉄難波・奈良線区間準急
  คินเท็ตสึนาระ
  13
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึายนันบะ‧นาระไลน์รถไฟด่วนพิเศษ(ที่นั่งทั้งหมดเป็นที่นั่งสำรอง)
  นะบาริ
  15
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ฮิกาชิฮานาโซโนะ
  23
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ฮิโนโทริ
  คินเท็ตสึนาระ
  25
  区間準急
  近鉄難波・奈良線区間準急
  ยามาโตะไซไดจิ
  28
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  30
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ยามาโตะไซไดจิ
  33
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึายนันบะ‧นาระไลน์รถไฟด่วนพิเศษ(เออร์เบิร์นไลเนอร์)
  นะบาริ
  39
  รถไฟด่วน
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  42
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ฮิกาชิฮานาโซโนะ
  48
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄難波・奈良線特急〔ビスタカー〕
  คินเท็ตสึนาระ
  50
  区間準急
  近鉄難波・奈良線区間準急
  คินเท็ตสึนาระ
  53
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ฮิกาชิฮานาโซโนะ
  57
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
 • 23

 • 04
  区間準急
  近鉄難波・奈良線区間準急
  ยามาโตะไซไดจิ
  07
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ยามาโตะไซไดจิ
  13
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึายนันบะ‧นาระไลน์รถไฟด่วนพิเศษ(ที่นั่งทั้งหมดเป็นที่นั่งสำรอง)
  นะบาริ
  16
  รถไฟด่วน
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  18
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ฮิกาชิฮานาโซโนะ
  25
  区間準急
  近鉄難波・奈良線区間準急
  คินเท็ตสึนาระ
  28
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ยามาโตะไซไดจิ
  33
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ฮิโนโทริ
  คินเท็ตสึนาระ
  38
  準急
  近鉄難波・奈良線準急
  ยามาโตะไซไดจิ
  45
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ฮิกาชิฮานาโซโนะ
  49
  รถไฟด่วน
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  58
  区間準急
  近鉄難波・奈良線区間準急
  คินเท็ตสึนาระ
 • 0

 • 09
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  ฮิกาชิฮานาโซโนะ
เนื้อหาของตารางเวลา 2024-04-16 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป