เกียวโต

JR สายหลักโตไคโด(ไมบะระ-โคเบะ) สำหรับ โอซากะ/ฮิเมจิ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 02
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟท้องถิ่น
  นิชิอากาชิ
  21
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  25
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟท้องถิ่น
  โคเบะ (จังหวัดเฮียวโกะ)
  35
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟท้องถิ่น
  นิชิอากาชิ
  43
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  45
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか1号
  สนามบินคันไซ
  52
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟท้องถิ่น
  นิชิอากาชิ
  59
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟท้องถิ่น
  นิชิอากาชิ
 • 6

 • 07
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  09
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟท้องถิ่น
  อามางาซากิ (JR)
  18
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  21
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか3号
  สนามบินคันไซ
  22
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟท้องถิ่น
  นิชิอากาชิ
  29
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  31
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟท้องถิ่น
  นิชิอากาชิ
  33
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  ฮิเมจิ
  42
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  44
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか5号
  สนามบินคันไซ
  44
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟท้องถิ่น
  นิชิอากาชิ
  51
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  53
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  ฮิเมจิ
  54
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟท้องถิ่น
  นิชิอากาชิ
 • 7

 • 03
  รถไฟด่วนพิเศษ
  びわこエクスプレス1号
  โอซากะ
  03
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  06
  รถไฟด่วนพิเศษ
  スーパーはくと1号
  คุระโยชิ
  06
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟท้องถิ่น
  อามางาซากิ (JR)
  13
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか7号
  สนามบินคันไซ
  13
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  ฮิเมจิ
  14
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  16
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟท้องถิ่น
  อามางาซากิ (JR)
  24
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  25
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  ฮิเมจิ
  26
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟท้องถิ่น
  นิชิอากาชิ
  34
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  35
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  ฮิเมจิ
  36
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟท้องถิ่น
  ชินซันดะ
  44
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  45
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  ฮิเมจิ
  46
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟท้องถิ่น
  นิชิอากาชิ
  48
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか9号
  สนามบินคันไซ
  52
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サンダーバード2号
  โอซากะ
  55
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  นิชิอากาชิ
  55
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  โอซากะ
  58
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟท้องถิ่น
  นิชิอากาชิ
 • 8

 • 05
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  ฮิเมจิ
  05
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  07
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟท้องถิ่น
  นิชิอากาชิ
  10
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  โอซากะ
  15
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  ฮิเมจิ
  16
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  21
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか11号
  สนามบินคันไซ
  25
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  30
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  ฮิเมจิ
  32
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟท้องถิ่น
  โคชิเอ็นกุจิ
  38
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  นิชิอากาชิ
  43
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  ฮิเมจิ
  44
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟท้องถิ่น
  สูมะ
  45
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか13号
  สนามบินคันไซ
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  スーパーはくと3号
  คุระโยชิ
  52
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  56
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サンダーバード6号
  โอซากะ
  57
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟท้องถิ่น
  สูมะ
 • 9

 • 00
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  ฮิเมจิ
  05
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟท้องถิ่น
  ชินซันดะ
  08
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  14
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  ฮิเมจิ
  17
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟท้องถิ่น
  สูมะ
  24
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか15号
  สนามบินคันไซ
  30
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  ฮิเมจิ
  32
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟท้องถิ่น
  สูมะ
  36
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サンダーバード8号
  โอซากะ
  39
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  45
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  ฮิเมจิ
  47
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟท้องถิ่น
  สูมะ
  53
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
 • 10

 • 00
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  ฮิเมจิ
  02
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟท้องถิ่น
  สูมะ
  09
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  12
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サンダーバード10号
  โอซากะ
  15
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  ฮิเมจิ
  24
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  30
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  ฮิเมจิ
  39
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サンダーバード12号
  โอซากะ
  39
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  45
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  ฮิเมจิ
  54
  รถไฟด่วนพิเศษ
  スーパーはくと5号
  คุระโยชิ
  54
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
 • 11

 • 00
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  ฮิเมจิ
  09
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  11
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サンダーバード14号
  โอซากะ
  15
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  ฮิเมจิ
  24
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  30
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  ฮิเมจิ
  39
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  45
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  ฮิเมจิ
  54
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
 • 12

 • 00
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  ฮิเมจิ
  09
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  11
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サンダーバード16号
  โอซากะ
  15
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  ฮิเมจิ
  24
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  30
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  ฮิเมจิ
  39
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  45
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  ฮิเมจิ
  54
  รถไฟด่วนพิเศษ
  スーパーはくと7号
  คุระโยชิ
  54
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
 • 13

 • 00
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  ฮิเมจิ
  09
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  11
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サンダーバード18号
  โอซากะ
  15
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  ฮิเมจิ
  24
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  30
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  ฮิเมจิ
  38
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サンダーバード20号
  โอซากะ
  39
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  45
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  ฮิเมจิ
  54
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
 • 14

 • 00
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  ฮิเมจิ
  09
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  15
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  ฮิเมจิ
  24
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  30
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  ฮิเมจิ
  38
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サンダーバード22号
  โอซากะ
  39
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  45
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  ฮิเมจิ
  54
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
 • 15

 • 00
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  ฮิเมจิ
  09
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  15
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  ฮิเมจิ
  17
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟท้องถิ่น
  นิชิอากาชิ
  24
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  30
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  บันชูอาโก
  32
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟท้องถิ่น
  นิชิอากาชิ
  37
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サンダーバード24号
  โอซากะ
  39
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  45
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  ฮิเมจิ
  47
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟท้องถิ่น
  นิชิอากาชิ
  54
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
 • 16

 • 00
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  ฮิเมจิ
  01
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟท้องถิ่น
  นิชิอากาชิ
  08
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  11
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サンダーバード26号
  โอซากะ
  15
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  บันชูอาโก
  16
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟท้องถิ่น
  นิชิอากาชิ
  23
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  29
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  ฮิเมจิ
  31
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟท้องถิ่น
  นิชิอากาชิ
  38
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サンダーバード28号
  โอซากะ
  38
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  44
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  บันชูอาโก
  46
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟท้องถิ่น
  นิชิอากาชิ
  53
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  56
  รถไฟด่วนพิเศษ
  スーパーはくと11号
  คุระโยชิ
  58
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟท้องถิ่น
  นิชิอากาชิ
  59
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  ฮิเมจิ
 • 17

 • 08
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  13
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟท้องถิ่น
  นิชิอากาชิ
  14
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  บันชูอาโก
  23
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  28
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟท้องถิ่น
  นิชิอากาชิ
  29
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  ฮิเมจิ
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか47号
  สนามบินคันไซ
  38
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  41
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サンダーバード32号
  โอซากะ
  43
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟท้องถิ่น
  นิชิอากาชิ
  44
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  ฮิเมจิ
  47
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお23号
  ชิระฮามะ
  53
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  58
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟท้องถิ่น
  นิชิอากาชิ
  59
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  ฮิเมจิ
 • 18

 • 08
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  10
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サンダーバード34号
  โอซากะ
  13
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟท้องถิ่น
  นิชิอากาชิ
  14
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  บันชูอาโก
  23
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  28
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟท้องถิ่น
  นิชิอากาชิ
  29
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  อาโบะชิ
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか51号
  สนามบินคันไซ
  38
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  43
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟท้องถิ่น
  นิชิอากาชิ
  44
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  บันชูอาโก
  53
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  55
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サンダーバード36号
  โอซากะ
  58
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟท้องถิ่น
  นิชิอากาชิ
  59
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  อาโบะชิ
 • 19

 • 08
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  11
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サンダーバード38号
  โอซากะ
  13
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟท้องถิ่น
  นิชิอากาชิ
  14
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  บันชูอาโก
  18
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ひだ36号
  โอซากะ
  23
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  28
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟท้องถิ่น
  นิชิอากาชิ
  29
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  ฮิเมจิ
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか55号
  สนามบินคันไซ
  35
  รถไฟด่วนพิเศษ
  スーパーはくと13号
  ทตโตริ
  38
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  40
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サンダーバード40号
  โอซากะ
  43
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟท้องถิ่น
  นิชิอากาชิ
  44
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  บันชูอาโก
  53
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  58
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟท้องถิ่น
  นิชิอากาชิ
  59
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  ฮิเมจิ
 • 20

 • 08
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  บันชูอาโก
  11
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サンダーバード42号
  โอซากะ
  13
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟท้องถิ่น
  นิชิอากาชิ
  14
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  ฮิเมจิ
  23
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  28
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟท้องถิ่น
  นิชิอากาชิ
  29
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  คามิโกริ
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか59号
  สนามบินคันไซ
  38
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  คามิโกริ
  43
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟท้องถิ่น
  โคเบะ (จังหวัดเฮียวโกะ)
  44
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  ฮิเมจิ
  53
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  56
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サンダーバード44号
  โอซากะ
  58
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟท้องถิ่น
  นิชิอากาชิ
  59
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  ฮิเมจิ
 • 21

 • 08
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  14
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  อาโบะชิ
  17
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟท้องถิ่น
  นิชิอากาชิ
  24
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  29
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  อาโบะชิ
  37
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟท้องถิ่น
  นิชิอากาชิ
  45
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  คามิโกริ
  49
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  อาโบะชิ
  55
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟท้องถิ่น
  นิชิอากาชิ
 • 22

 • 03
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サンダーバード48号
  โอซากะ
  05
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  09
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  อาโบะชิ
  17
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟท้องถิ่น
  นิชิอากาชิ
  25
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  29
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  ฮิเมจิ
  35
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟท้องถิ่น
  นิชิอากาชิ
  49
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  ฮิเมจิ
  52
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
 • 23

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サンダーバード50号
  โอซากะ
  09
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟท้องถิ่น
  นิชิอากาชิ
  09
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  ฮิเมจิ
  23
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  โอซากะ
  29
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่
  นิชิอากาชิ
  33
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟท้องถิ่น
  โอซากะ
  58
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟท้องถิ่น
  โอซากะ