เกียวโต ถึง ชินโอซากะ

JR สายหลักโตไคโด(ไมบะระ-โคเบะ) ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟท้องถิ่น : 42นาที ~
 • คุโรชิโอะ : 25นาที ~
 • บิวาโกเอคุซุพูเรสุ : 23นาที ~
 • JR東海道山陽本線快速 : 30นาที ~
 • ซันดาบาโดะ : 21นาที ~
 • JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟเร็วสายใหม่ : 23นาที ~
 • ฮิดะ : 26นาที ~
 • ฮารุกะ : 24นาที ~
 • จูปาฮะคุโต : 22นาที ~
5:00
 • 05:02 → 05:45 ( 43นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 05:21 → 05:52 ( 31นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 05:25 → 06:07 ( 42นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง โคเบะ (จังหวัดเฮียวโกะ)
 • 05:35 → 06:21 ( 46นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 05:43 → 06:15 ( 32นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 05:45 → 06:15 ( 30นาที )
  はるか1号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 05:52 → 06:34 ( 42นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 05:59 → 06:45 ( 46นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
6:00
 • 06:07 → 06:37 ( 30นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 06:09 → 06:54 ( 45นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง อามางาซากิ (JR)
 • 06:18 → 06:49 ( 31นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 06:21 → 06:46 ( 25นาที )
  はるか3号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 06:22 → 07:10 ( 48นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 06:29 → 07:02 ( 33นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 06:31 → 07:16 ( 45นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 06:33 → 06:57 ( 24นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 06:42 → 07:16 ( 34นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 06:44 → 07:14 ( 30นาที )
  はるか5号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 06:44 → 07:30 ( 46นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 06:51 → 07:23 ( 32นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 06:53 → 07:19 ( 26นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 06:54 → 07:41 ( 47นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
7:00
 • 07:03 → 07:26 ( 23นาที )
  びわこエクスプレス1号
  ถึง โอซากะ
 • 07:03 → 07:34 ( 31นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 07:06 → 07:30 ( 24นาที )
  スーパーはくと1号
  ถึง คุระโยชิ
 • 07:06 → 07:53 ( 47นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง อามางาซากิ (JR)
 • 07:13 → 07:40 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 07:13 → 07:44 ( 31นาที )
  はるか7号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 07:14 → 07:46 ( 32นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 07:16 → 08:03 ( 47นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง อามางาซากิ (JR)
 • 07:24 → 07:56 ( 32นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 07:25 → 07:51 ( 26นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 07:26 → 08:13 ( 47นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 07:34 → 08:06 ( 32นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 07:35 → 07:59 ( 24นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 07:36 → 08:23 ( 47นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง ชินซันดะ
 • 07:44 → 08:18 ( 34นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 07:45 → 08:11 ( 26นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 07:46 → 08:33 ( 47นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 07:48 → 08:15 ( 27นาที )
  はるか9号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 07:52 → 08:15 ( 23นาที )
  サンダーバード2号
  ถึง โอซากะ
 • 07:55 → 08:22 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 07:55 → 08:27 ( 32นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง โอซากะ
 • 07:58 → 08:45 ( 47นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
8:00
 • 08:05 → 08:31 ( 26นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 08:05 → 08:38 ( 33นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 08:07 → 08:54 ( 47นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 08:10 → 08:47 ( 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง โอซากะ
 • 08:15 → 08:41 ( 26นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 08:16 → 08:53 ( 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 08:21 → 08:45 ( 24นาที )
  はるか11号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 08:25 → 09:06 ( 41นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คาโกะกาวะ
 • 08:30 → 08:57 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 08:32 → 09:16 ( 44นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง โคชิเอ็นกุจิ
 • 08:38 → 09:01 ( 23นาที )
  サンダーバード4号
  ถึง โอซากะ
 • 08:38 → 09:18 ( 40นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 08:43 → 09:08 ( 25นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 08:44 → 09:29 ( 45นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง สูมะ
 • 08:45 → 09:13 ( 28นาที )
  はるか13号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 08:50 → 09:14 ( 24นาที )
  スーパーはくと3号
  ถึง คุระโยชิ
 • 08:52 → 09:31 ( 39นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 08:56 → 09:18 ( 22นาที )
  サンダーバード6号
  ถึง โอซากะ
 • 08:57 → 09:44 ( 47นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง สูมะ
9:00
 • 09:00 → 09:24 ( 24นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 09:05 → 09:53 ( 48นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง ชินซันดะ
 • 09:08 → 09:46 ( 38นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คาโกะกาวะ
 • 09:14 → 09:38 ( 24นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 09:17 → 09:59 ( 42นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง สูมะ
 • 09:24 → 10:01 ( 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 09:30 → 09:53 ( 23นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 09:30 → 09:57 ( 27นาที )
  はるか15号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 09:32 → 10:14 ( 42นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง สูมะ
 • 09:36 → 09:58 ( 22นาที )
  サンダーバード8号
  ถึง โอซากะ
 • 09:39 → 10:16 ( 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คาโกะกาวะ
 • 09:45 → 10:08 ( 23นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 09:47 → 10:29 ( 42นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง สูมะ
 • 09:53 → 10:31 ( 38นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
10:00
 • 10:00 → 10:23 ( 23นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 10:00 → 10:27 ( 27นาที )
  はるか17号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 10:02 → 10:44 ( 42นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง สูมะ
 • 10:09 → 10:46 ( 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คาโกะกาวะ
 • 10:12 → 10:35 ( 23นาที )
  サンダーバード10号
  ถึง โอซากะ
 • 10:15 → 10:38 ( 23นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 10:24 → 11:01 ( 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 10:30 → 10:53 ( 23นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 10:30 → 10:57 ( 27นาที )
  はるか19号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 10:39 → 11:02 ( 23นาที )
  サンダーバード12号
  ถึง โอซากะ
 • 10:39 → 11:16 ( 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คาโกะกาวะ
 • 10:45 → 11:08 ( 23นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 10:54 → 11:18 ( 24นาที )
  スーパーはくと5号
  ถึง คุระโยชิ
 • 10:54 → 11:31 ( 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
11:00
 • 11:00 → 11:23 ( 23นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 11:00 → 11:27 ( 27นาที )
  はるか21号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 11:09 → 11:46 ( 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คาโกะกาวะ
 • 11:11 → 11:32 ( 21นาที )
  サンダーバード14号
  ถึง โอซากะ
 • 11:15 → 11:38 ( 23นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 11:24 → 12:01 ( 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 11:30 → 11:53 ( 23นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 11:30 → 11:57 ( 27นาที )
  はるか23号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 11:39 → 12:16 ( 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คาโกะกาวะ
 • 11:45 → 12:08 ( 23นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 11:54 → 12:31 ( 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
12:00
 • 12:00 → 12:23 ( 23นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 12:00 → 12:27 ( 27นาที )
  はるか25号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 12:09 → 12:46 ( 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คาโกะกาวะ
 • 12:11 → 12:32 ( 21นาที )
  サンダーバード16号
  ถึง โอซากะ
 • 12:15 → 12:38 ( 23นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 12:24 → 13:01 ( 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 12:30 → 12:53 ( 23นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 12:30 → 12:57 ( 27นาที )
  はるか27号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 12:39 → 13:16 ( 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คาโกะกาวะ
 • 12:45 → 13:08 ( 23นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 12:54 → 13:18 ( 24นาที )
  スーパーはくと7号
  ถึง คุระโยชิ
 • 12:54 → 13:31 ( 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
13:00
 • 13:00 → 13:23 ( 23นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 13:00 → 13:27 ( 27นาที )
  はるか29号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 13:09 → 13:46 ( 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คาโกะกาวะ
 • 13:11 → 13:32 ( 21นาที )
  サンダーバード18号
  ถึง โอซากะ
 • 13:15 → 13:38 ( 23นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 13:24 → 14:01 ( 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 13:30 → 13:53 ( 23นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 13:30 → 13:57 ( 27นาที )
  はるか31号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 13:38 → 14:00 ( 22นาที )
  サンダーバード20号
  ถึง โอซากะ
 • 13:39 → 14:16 ( 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คาโกะกาวะ
 • 13:45 → 14:08 ( 23นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 13:54 → 14:31 ( 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
14:00
 • 14:00 → 14:23 ( 23นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 14:00 → 14:27 ( 27นาที )
  はるか33号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 14:09 → 14:46 ( 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 14:15 → 14:38 ( 23นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 14:24 → 15:01 ( 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 14:30 → 14:53 ( 23นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 14:30 → 14:57 ( 27นาที )
  はるか35号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 14:38 → 15:00 ( 22นาที )
  サンダーバード22号
  ถึง โอซากะ
 • 14:39 → 15:16 ( 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 14:45 → 15:08 ( 23นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 14:54 → 15:18 ( 24นาที )
  スーパーはくと9号
  ถึง ทตโตริ
 • 14:54 → 15:31 ( 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
15:00
 • 15:00 → 15:23 ( 23นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 15:00 → 15:27 ( 27นาที )
  はるか37号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 15:09 → 15:46 ( 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 15:15 → 15:38 ( 23นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 15:17 → 15:59 ( 42นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 15:24 → 16:01 ( 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 15:30 → 15:53 ( 23นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง บันชูอาโก
 • 15:30 → 15:57 ( 27นาที )
  はるか39号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 15:32 → 16:14 ( 42นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 15:37 → 15:59 ( 22นาที )
  サンダーバード24号
  ถึง โอซากะ
 • 15:39 → 16:16 ( 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 15:45 → 16:08 ( 23นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 15:47 → 16:29 ( 42นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 15:54 → 16:31 ( 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
16:00
 • 16:00 → 16:23 ( 23นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 16:00 → 16:27 ( 27นาที )
  はるか41号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 16:01 → 16:43 ( 42นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 16:08 → 16:45 ( 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 16:11 → 16:32 ( 21นาที )
  サンダーバード26号
  ถึง โอซากะ
 • 16:15 → 16:38 ( 23นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง บันชูอาโก
 • 16:16 → 16:58 ( 42นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 16:23 → 17:00 ( 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 16:29 → 16:52 ( 23นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 16:30 → 16:57 ( 27นาที )
  はるか43号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 16:31 → 17:13 ( 42นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 16:38 → 17:00 ( 22นาที )
  サンダーバード28号
  ถึง โอซากะ
 • 16:38 → 17:15 ( 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 16:44 → 17:07 ( 23นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง บันชูอาโก
 • 16:46 → 17:28 ( 42นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 16:53 → 17:30 ( 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 16:56 → 17:18 ( 22นาที )
  スーパーはくと11号
  ถึง คุระโยชิ
 • 16:58 → 17:43 ( 45นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 16:59 → 17:22 ( 23นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
17:00
 • 17:00 → 17:27 ( 27นาที )
  はるか45号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 17:08 → 17:45 ( 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 17:09 → 17:31 ( 22นาที )
  サンダーバード30号
  ถึง โอซากะ
 • 17:13 → 17:58 ( 45นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 17:14 → 17:37 ( 23นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง บันชูอาโก
 • 17:23 → 18:00 ( 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 17:28 → 18:13 ( 45นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 17:29 → 17:52 ( 23นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 17:30 → 17:57 ( 27นาที )
  はるか47号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 17:38 → 18:15 ( 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 17:41 → 18:03 ( 22นาที )
  サンダーバード32号
  ถึง โอซากะ
 • 17:43 → 18:28 ( 45นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 17:44 → 18:08 ( 24นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 17:47 → 18:12 ( 25นาที )
  くろしお23号
  ถึง ชิระฮามะ
 • 17:53 → 18:30 ( 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 17:58 → 18:43 ( 45นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 17:59 → 18:23 ( 24นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
18:00
 • 18:00 → 18:27 ( 27นาที )
  はるか49号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 18:08 → 18:45 ( 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 18:10 → 18:33 ( 23นาที )
  サンダーバード34号
  ถึง โอซากะ
 • 18:13 → 18:58 ( 45นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 18:14 → 18:38 ( 24นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง บันชูอาโก
 • 18:23 → 19:00 ( 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 18:28 → 19:13 ( 45นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 18:29 → 18:52 ( 23นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 18:30 → 18:57 ( 27นาที )
  はるか51号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 18:38 → 19:15 ( 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 18:43 → 19:28 ( 45นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 18:44 → 19:08 ( 24นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง บันชูอาโก
 • 18:53 → 19:30 ( 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 18:55 → 19:16 ( 21นาที )
  サンダーバード36号
  ถึง โอซากะ
 • 18:58 → 19:43 ( 45นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 18:59 → 19:23 ( 24นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง อาโบะชิ
19:00
 • 19:00 → 19:27 ( 27นาที )
  はるか53号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 19:08 → 19:45 ( 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 19:11 → 19:33 ( 22นาที )
  サンダーバード38号
  ถึง โอซากะ
 • 19:13 → 19:58 ( 45นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 19:14 → 19:38 ( 24นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง บันชูอาโก
 • 19:18 → 19:44 ( 26นาที )
  ひだ36号
  ถึง โอซากะ
 • 19:23 → 20:00 ( 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 19:28 → 20:13 ( 45นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 19:29 → 19:53 ( 24นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 19:30 → 19:57 ( 27นาที )
  はるか55号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 19:35 → 19:59 ( 24นาที )
  スーパーはくと13号
  ถึง ทตโตริ
 • 19:38 → 20:15 ( 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 19:40 → 20:03 ( 23นาที )
  サンダーバード40号
  ถึง โอซากะ
 • 19:43 → 20:28 ( 45นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 19:44 → 20:08 ( 24นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง บันชูอาโก
 • 19:53 → 20:30 ( 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 19:58 → 20:43 ( 45นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 19:59 → 20:23 ( 24นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
20:00
 • 20:00 → 20:27 ( 27นาที )
  はるか57号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 20:08 → 20:45 ( 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง บันชูอาโก
 • 20:11 → 20:34 ( 23นาที )
  サンダーバード42号
  ถึง โอซากะ
 • 20:13 → 20:58 ( 45นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 20:14 → 20:38 ( 24นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 20:23 → 21:00 ( 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 20:28 → 21:13 ( 45นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 20:29 → 20:53 ( 24นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง คามิโกริ
 • 20:30 → 20:57 ( 27นาที )
  はるか59号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 20:38 → 21:15 ( 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คามิโกริ
 • 20:43 → 21:28 ( 45นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง โคเบะ (จังหวัดเฮียวโกะ)
 • 20:44 → 21:07 ( 23นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 20:53 → 21:30 ( 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 20:56 → 21:19 ( 23นาที )
  サンダーバード44号
  ถึง โอซากะ
 • 20:58 → 21:43 ( 45นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 20:59 → 21:23 ( 24นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
21:00
 • 21:08 → 21:45 ( 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คาโกะกาวะ
 • 21:14 → 21:37 ( 23นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 21:17 → 22:00 ( 43นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 21:21 → 21:44 ( 23นาที )
  サンダーバード46号
  ถึง โอซากะ
 • 21:24 → 22:02 ( 38นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 21:29 → 21:52 ( 23นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 21:37 → 22:20 ( 43นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 21:45 → 22:22 ( 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คามิโกริ
 • 21:49 → 22:13 ( 24นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 21:55 → 22:40 ( 45นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
22:00
 • 22:03 → 22:26 ( 23นาที )
  サンダーバード48号
  ถึง โอซากะ
 • 22:05 → 22:42 ( 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 22:09 → 22:33 ( 24นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 22:17 → 23:00 ( 43นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 22:25 → 23:02 ( 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 22:29 → 22:53 ( 24นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 22:35 → 23:18 ( 43นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 22:49 → 23:13 ( 24นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 22:52 → 23:28 ( 36นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
23:00
 • 23:00 → 23:23 ( 23นาที )
  サンダーバード50号
  ถึง โอซากะ
 • 23:09 → 23:33 ( 24นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 23:09 → 23:51 ( 42นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 23:23 → 23:58 ( 35นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง โอซากะ
 • 23:29 → 23:53 ( 24นาที )
  JR東海道山陽本線新快速
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 23:33 → 00:16 ( 43นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง โอซากะ
 • 23:58 → 00:40 ( 42นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง โอซากะ