สนามบินคันไซ

สายการบิน([โอซากะ]สนามบินคันไซ-[ซัปโปโร]ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ) สำหรับ ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด APJ ANA JAL JJP
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations