ศาลเจ้าด้านนอกของศาลเจ้าอิเซะ

ศาลเจ้า

รายละเอียดจุดท่องเที่ยว

ที่อยู่
Mie Pref. Iseshi Toyokawachou 279 map map แผนที่
โทรศัพท์
0596241111
เวลาทำการ
[ต.ค. พ.ย. ธ.ค.] 5 นาฬิกา00 นาที-1 นาฬิกา7 นาฬิกา นาฬิกา00 นาที
[ม.ค./ก.พ. มี.ค. เม.ย. ก.ย.] 5 นาฬิกา00 นาที-1 นาฬิกา8 นาฬิกา นาฬิกา00 นาที
พ.ค. พ.ค. มิ.ย. ส.ค.] 5 นาฬิกา00 นาที-1 นาฬิกา9 นาฬิกา นาฬิกา00 นาที
วันหยุด
ไม่มี
ที่จอดรถ
มี(440คัน)
บัตรเครดิต
ไม่มี
ที่สูบบุหรี่
ไม่มี
Wi-Fi
มี
สนุกสนานเพลิดเพลินได้แม้ในวันที่ฝนตก
ใช่
การเข้าร้านโดยใช้รถเข็น
มี
การพาเด็กเล็กเข้าร้าน
มี

แหล่งข้อมูล: NAVITIME JAPAN

กำหนดการเดินทางเกี่ยวกับจุดนี้

การเดินทาง

map map แผนที่

จุดที่ใกล้ที่สุด

     ไม่มีสถานีอยู่ใกล้เคียง ไม่มีป้ายรถบัสอยู่ใกล้เคียง ไม่มีที่จอดรถอยู่ใกล้เคียง ไม่มี IC อยู่ใกล้เคียง

     แชร์จุดนี้

     back

     คัดลอกไปยังคลิปบอร์ดเสร็จสิ้น