map zoom up image zoom bar parts map zoom out image

เส้นทางไป พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตากลไกและหน้ากากสิงโตเชิดแห่งฮิดะ-ทาคายามะ (พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตากลไก ฮิดะ ทาคายามะ ไคคัง)

ค้นหาโดยเลือกสถานที่ออกเดินทาง

สถานีรถไฟที่มีการค้นหาบ่อย

สถานีรถไฟสำคัญแบ่งตามพื้นที่