โรงพยาบาลทตโตริสถานที่ที่ก่อตั้งโดยจังหวัดชูโอ

โรงพยาบาลทั่วไป

รายละเอียดจุดท่องเที่ยว

ที่อยู่
จังหวัดทตโตริเมืองทตโตริเอซุ730
โทรศัพท์
0857262271

แหล่งข้อมูล: NAVITIME JAPAN

การเดินทาง

จุดที่ใกล้ที่สุด

     ไม่มีสถานีอยู่ใกล้เคียง ไม่มีป้ายรถบัสอยู่ใกล้เคียง ไม่มีที่จอดรถอยู่ใกล้เคียง ไม่มี IC อยู่ใกล้เคียง

     พื้นที่อื่นๆ ของทตโตริ

     + -
     back
     open

     สถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณ

     แชร์จุดนี้

     back

     คัดลอกไปยังคลิปบอร์ดเสร็จสิ้น